Logga in

Är det krav på tomrörsparaplyer i fördelarskåp?

Publicerad
3 jul 2024, 05:01
| Uppdaterad
2 jul 2024

Vilka krav ställer Säker Vatten ställer när det kommer till tomrörsparaplyer? Pierre Lundborg på Säker Vatten svarar.

Läs också:
Kan man använda någon annan typ av tätning än tomrörsparaplyer i fördelarskåp?

Läs också:
Ska man täta skyddsrören i fördelarskåpet?

Kravet i branschregler Säker Vatteninstallation är att utläckande vatten ska ledas till konstruktionens botten. Om det börjar läcka från fördelaren så ska det alltså inte droppa ner i skyddsrören. Då är tomrörsparaplyer en lösning.

Pierre Lundborg, utbildningsansvarig Säker Vatten