Logga in

”Det finns stora pengar att tjäna”

Publicerad
25 sep 2023, 06:24

Kyla kan lagras i varor under natten och kylanläggningen optimeras. Här är resultatet av skarpa tester i en ny studie med paralleller till värmepumpar.

CLEANTECH-BOLAGEt Climacheck, installatörskoncernen Caverion och forskningsinstitutet Rise har tagit fram en vägledning för att minska eleffekten i livsmedelsbutiker under kritiska timmar.

Fredrik Gren är koncernchef med 60 kylföretag under sig
Kylbossen: ”Det kommer att hända mycket det närmaste året”

FX-ventilation med en energieffektiv värmepump har en lägre energiförbrukning än FTX
”Värmepumpar sparar alltid energi”

Projektet, som finansierats av Vinnova, utfördes under våren 2023 och visar att flytt av energi kan halvera effekten under de för elnätet kritiska timmarna.

Enligt testet, som gjordes på ett Ikea-varuhus samt i en Ica Maxi-butik, går det att halvera effekten under de kritiska morgontimmarna och samtidigt sänka energianvändningen med dynamisk styrning.

Förutom att optimera anläggningens drift, utnyttjades möjligheten att lagra kyla i varorna under natten, utan att varornas temperatur hamnade utanför tillåtet område, under tiden när tillförd effekt begränsades.

Klas Berglöf, Climacheck.

Klas Berglöf, grundare av Climacheck, förklarar att det är samma grundförutsättningar som gäller för värmepumpar och luftkonditionering som för kylanläggningar. Elnätet måste matas när elanvändningen sker, men en byggnad är så trög att energitillförseln kan flyttas i tid utan att komforten behöver påverkas.

– Det finns en stor besparingspotential genom energioptimering av värmepumpar, då de antas fungera bra om det blir varmt, utan verifiering av den faktiska prestandan under verklig drift, säger han och tillägger att det krävs en optimering utifrån effektbrist, effekttaxor, energipriser och genom att utnyttja trögheten i byggnaden.

Hög energiförbrukning, kallvatten som blev varmt och inomhustemperaturer på 30 grader
Så fick de stopp på energispillet

– Det finns stora pengar att tjäna och effekttoppar kan minskas i nätet även för kylanläggningar. Så långt är det lika, men sedan skiljer det då utomhustemperaturen har en direkt koppling till fastighetens effektbehov för värme och luftkonditionering, vilket sällan gäller för kommersiell kyla. Det vill säga det blir en annan optimering, men samma principer som tillämpas, säger Klas Berglöf.

Enligt vägledningen ska följande göras:

  • Identifiera var störst potential finns för att ”lagra kyla” och vilka varor som kräver mest försiktighet för att undvika förhöjd risk av negativ påverkan.
  • Ändra styrstrategi för att flytta drift till låglasttid. Kostnadsbesparing uppnås när taxorna för maxeffekt under höglasttimmar hålls nere genom att överlagra energi under låglast.
  • Att sänka temperaturen på varorna under det normala börvärdet gav minskad energianvändning då kylan producerades på natten vid lägre utomhustemperatur.
  • Fler kWh kyla producerades med högre COP än vid normal drift då lasten i huvudsak styrs utifrån kundflöden.