Logga in

Grannens badrumstak ”bubblade” – influencer stäms efter renovering

Publicerad
8 jan 2024, 06:00
| Uppdaterad
12 jan 2024

Kändisparet renoverade badrummet och köket i lägenheten. Nu stämmer bostadsrättsföreningen dem för att ha orsakat vattenskador i fastigheten. Bland annat läckte en fog i den nylagda spillvattenledningen.

Läs också:
Dubbla vattenskador: ”Det stank gammgubbe”

Montören:
”Det är den svåraste läcka jag varit med om under min karriär”

Det dåvarande paret, båda kända från media, köpte lägenheten 2020 och ansökte strax därefter om bostadsrättsföreningens godkännande för att renovera badrum och kök, vilket beviljades. Förutsättningen för godkännandet var att renoveringen skulle utföras fackmässigt och i enlighet med gällande regler, bland annat Säker Vattens branschregler.

Paret anlitade ett byggföretag som utförde renoveringen under tre månader. Strax efter att jobbet var klart upptäckte grannen i lägenheten under att färgen i badrumstaket bubblade och släppte. Bostadsrättsföreningen kom fram till att färgsläppet berodde på fukt i betongbjälklaget och misstänkte att det fanns en läcka i det nyrenoverade badrummet ovanför.

Föreningen uppmanande paret att åtgärda läckan men när de inte gjorde det påbörjade föreningen en egen utredning med avhjälpande av felen – som visade sig vara både många och allvarliga.

Vid besiktningen uppdagades bland annat att en fog i den nylagda spillvattenledningen i badrumsgolvet läckte – något som hade uppdagats om en provtryckning hade gjorts. ”Vid fogen linjerar inte de båda spillvattenledningarna och har inte varit fixerade inför gjutning”står det i besiktningsprotokollet.

Tappvattenledningarna för varm- och kallvatten hade inte separerats vilket kan orsaka legionellatillväxt, läckagindikeringens utlopp kunde inte hittas och elledningar och tappvattenledningar hade monterats tillsammans med buntband. Avsättningar för spillvattenledningar saknade skyddslock och i rörschaktet fanns avklippta, oinkopplade tappvattenledningar som besiktarna inte kunde avgöra vart de ledde.

Dessutom hade en stor mängd armeringsjärn kapats av vilket påverkar den bärande konstruktionen.

I stämningsansökan kräver bostadsrättsföreningen ersättning på 371 317 kronor med dröjsmålsränta för utredningen och åtgärderna samt att paret ska stå för rättegångskostnaderna.

Besiktaren svarar:
Vilken är den värsta badrumsmissen du har stött på vid besiktning?

Den stämda kvinnan säger i en kommentar till tidningen Expressen att hon och dåvarande sambon anlitat ett auktoriserat  byggföretag och att det är byggföretagen som har ansvaret för felen.