Logga in

Inspektörernas detektivarbete: Hitta alla dåliga avlopp

Publicerad
2 maj 2023, 06:02
| Uppdaterad
28 apr 2023

Två av tre privata avlopp håller inte måttet. I Stockholms skärgård pågår ett målmedvetet arbete för att hitta vartenda ett av dem. VVS-Forum följde med kommunens miljöinspektörer ut på tillsyn.

”Om 500 meter, sväng höger för att fortsätta på Stavsnäsvägen”. Den välbekanta GPS-rösten visar vägen den här vårdagen. Värmdö kommuns miljöinspektörer Ida Nordh och Anita Kirsch sitter i en bil som rullar över Fågelbrolandet, en av skärgårdskommunens över 10 000 öar. 

Brister vid installation:
De 5 vanligaste felen i enskilda avlopp

Minireningsverket stank:
Installatör eller service – vems var felet att det luktade illa?

De är på väg till det första av dagens åtta planerade besök och det är inte alltid lätt att hitta. Här finns många små vägar som leder till många små hus. Värmdö har näst flest sommarstugor, 16 000 stycken, i landet efter Norrtälje. Här mer än fördubblas befolkningen under sommarmånaderna. Därmed finns också många enskilda avlopp som behöver granskas så att vattnet folk dricker och badar i är tillräckligt rent.

Det är det inspektörerna håller på med nu. De besöker fastigheter som ligger inom kommunalt verksamhetsområde och har en anslutning vid fastighetsgränsen, men som ännu inte kopplat in sig på det kommunala vatten- och avloppsnätet. Husägare har fått informationsbrev i förväg med checklista och en enkät om hur de hanterar avloppsvatten, urin och latrin. Nu ska tillsynen göras på plats också. 

Ida Nordh och Anita Kirsch är miljöinspektörer på Värmdö kommun. FOTO: Daniel Persson.

Ägarna behöver däremot inte själva vara det. På plats alltså. Det är de inte på den första adressen vi kommer till. Ett fritidsboende med enkel standard. Miljöinspektörerna knackar på utan att få något svar. De får själva gå runt och leta efter det som intresserar dem.

– Vi tittar efter rör som går in och ut för att avgöra om huset har indraget vatten och så vidare, säger Ida Nordh. 

Många försöker göra vad de kan genom att använda bra tvätt- och diskmedel. Men de glömmer att det är bra om de uppdaterar avloppet de haft i 50 år.

De kikar in genom fönster och under huset för att lokalisera avlopp och se var och hur de löper ut. De noterar ett handfat genom rutan. De hittar en utedusch. De ser en skorsten på taket.

– Det måste vara en förbränningstoalett, säger Ida Nordh. 

– Då blir det bara aska kvar. Men jag tror att ett rör här är från ett kök, ett från ett handfat och ett från en dusch.

Anita Kirsch bedömer att det här är en fastighet som inte ligger i träda, vilket ibland anges i enkätsvaren. Verkar det som att ett hus inte används kan det vara en anledning att skjuta upp kraven tills vidare.

– Man ser att det här används, sa de att de inte använder den?

– Nej, det var de på Djurö som hade angett det, svarar Ida.

När de gått runt ett par varv och tagit bilder av fastigheten så är de klara med det första besöket. Vad blir domen?

– Här kommer vi sannolikt att förelägga att de ska ansluta sig, men hur lång tid de får på sig kan bero på om de kan nyttja det som det är och om det ska bli nästa ägare som får ansluta sig? Här har de direktutsläpp och deras egen brunn ligger där, nedströms, kanske tio meter bort. Det är inte jättebra även om det bara är bad- disk och tvättvatten och inte WC-avlopp. Det finns risker med föroreningar av den egna brunnen, säger Ida Nordh innan det är dags att knappa in nästa mål i GPS:en. 

I närmare tio år har Värmdö kommun jobbat med ett uttalat mål att inventera samtliga enskilda avlopp. Runt 70 procent av de granskade anläggningarna har brister. Ofta handlar det om hur de boende hanterar utrustningen. 

– Det är mycket slam och vatten där det inte ska vara. Fastighetsägaren tömmer inte slamavskiljaren tillräckligt ofta eller återfyller inte med vatten efter tömning, säger Ida Nordh.

Vid nästa anhalt är det inte heller någon hemma. Men det är en snabbkoll som ska göras. Miljöinspektörerna vill bara se att minireningsverket här är installerat i enlighet med planen så att kraven för tillståndet uppfylls. Anita Kirsch tycker att allt ser bra ut och efter några nya bilder är vi snart ute på skärgårdsvägarna igen.

Desto fler frågetecken blir det när vi når fram till dagens tredje hus. Det här kan väl inte vara någon sommarstuga. Det är en stor flervåningsvilla som ligger i ett kvarter där allt ser tämligen nybyggt och särdeles permanentbeboeligt ut. Men registren säger att kåken inte är ansluten till kommunens VA-nät. Inspektörerna ringer och knackar på men ingen verkar vara hemma. Det här är ovanligt men inte unikt.

Husägaren är inte hemma. Inspektörerna undersöker utifrån vilka ledningar som finns i stugan. FOTO: Daniel Persson.

– Det händer sällan men det ibland bor folk permanent utan kommunalt avlopp, säger Anita Kirsch och berättar om några fast boende som kopplat sig till en dagvattenledning som rinner till havet nära ett bad. Så har de haft det i 20 år. 

Till slut går vi runt på baksidan och då kommer mannen i huset tillbaka efter en hundpromenad. Allting visar sig snart handla om att något blivit fel på pappret. Troligen har kommunen inte noterat husets vatten- och avlopps-anslutning. Ärendet skickas tillbaka till skrivbordet för att redas ut.

Det fjärde målet för dagen bryter av genom att ägaren är närvarande. När bilen från Värmdös bygg- och miljöavdelning rullar in står han dessutom och skottar bort aprilsnön från brunnslocken för att hjälpa besökarna, som med hjälp av ficklampor tar sig en titt i trekammarbrunnen och luftningsrören på infiltrationsbädden. Det ser rent och fint ut, tycker de. Ida Nordh drar sin samlade bedömning för fastighetsägaren, som inte sätter sig på tvären:

– Funktionsmässigt ser vi inga brister men anläggningen lever inte upp till kraven på fosforrening. Att ansluta till det kommunala är bäst men vi kommer att resonera kring när det ska ske. Vi skickar en återkoppling och är det några frågor så står våra kontaktuppgifter där, pekar hon.

Ida Lundberg tycker att de små avloppen generellt har blivit bättre på senare år. Eftersom det ställs krav, inte för att folk gör förbättringar på eget initiativ.

Tips:
Fem saker att tänka på vid installation av enskilda avlopp

– Vi måste komma ut och utföra tillsyn, då får folk en himla fart eftersom de vill undvika avgiften som tillsynen kommer med. Alla vill kunna bada och minska övergödning och många försöker göra vad de kan genom att använda bra tvätt- och diskmedel. Men de glömmer att det är bra om de uppdaterar avloppet de haft i 50 år, säger hon.