Logga in

Nytt grus och appar bäddar för bättre miljö

Publicerad
22 aug 2022, 08:51

Det är en hel del på gång när det gäller teknik och lösningar för enskilda avlopp. Patrik Ellis på Kingspan Baga Water Technology bidrar med tre spaningar.

Text

1.Uppkopplat – förstås
– Vi på Baga introducerade uppkopplade anläggningar 2009. I dag är det enkelt att övervaka och eventuellt styra din anläggning via app i mobilen, säger Patrik Ellis.
Moderna appar kan också ge återkoppling om viktiga processdata.
– Du kan till exempel upptäcka om flödena ökat kraftigt, kanske som följd av dagvattenläckage eller liknande och se till att felet blir åtgärdat.

2. Nya regler gav skjuts åt bäddarna

Skyddszonerna ”hög” och “normal” för enskilda avlopp i Miljöskyddslagen har gjort det enklare att avgöra vilken typ av reningsanläggning som är lämplig. Vid normal skyddszon är reningskravet för fosfor lite lägre.
Eftersom de flesta enskilda avlopp finns inom normal skyddszon har intresset för markbäddar ökat, särskilt sedan tillverkarna börjat förse dem med kompletterande teknik för att fälla ut fosforet, som att dosera flockmedel innan slamavskiljaren eller använda fosforfällor.
– En av fördelarna med moderna markbäddar är att de är suveräna på att syresätta vattnet, vilket ger en mycket god biologisk rening, framhåller Patrik Ellis.

3. Nytt under jorden
Traditionell infiltration eller markbädd – i båda fallen krävs goda egenskaper i marken där anläggningen placeras. Här har det uppstått problem i form av en alltmer besvärande brist på naturgrus.
– Numera ges det i princip inte några tillstånd till nya grustäkter i landet. Behovet av ersättningsmaterial blir alltmer akut. säger Patrik Ellis.
Forskningsinstitutet Rise driver ett projekt där man studerar olika typer av bergskross som möjlig ersättning. Utmaningen är att hitta rätt fraktioner på krossmaterialet – det får inte vara så fint att det förlorar i genomsläpplighet eller så grovt att de förlorar sin förmåga att filtrera vattnet. Försök genomförs att köra krossprodukter i cyklon.
Tillverkare av Minireningsverk tillgriper andra lösningar för att skapa bra förutsättningar för att åstadkomma den ”biohud” som mikroorganismerna i ett reningsverk eller en markbädd kan växa på, till exempel olika  former av plastgranulat eller plaststrukturer.