Logga in

Fem saker att tänka på vid installation av enskilda avlopp

Publicerad
11 apr 2023, 05:34

Att slarva med det enskilda avloppet kan stå dig dyrt. Därför är det viktigt att göra rätt. Här är det viktigaste att tänka på.

Caroline Harrå är branschutvecklare för VA och små avlopp på branschorganisationen VVS-Fabrikanternas råd. Hon ser både för- och nackdelar med den nya vattenlag som trädde i kraft vid årsskiftet och nu gäller för landets små avlopp.

I Sverige finns 200 000 olagliga enskilda avlopp
Vem stoppar de olagliga avloppen?

Att fastighetsägare inte längre får tvingas ansluta sig till kommunala VA-nät kan bli en “miljöbomb”
Varnar för ”miljöbomb” med nya avloppsregler

Caroline Harrå, VVS-Fabrikanternas Råd

– Den möjliggör att enskilda avlopp som är väl fungerande får vara kvar, även där det finns anslutning till kommunalt VA. När kommunerna nu kan göra en mer flexibel bedömning tror jag att de enskilda avlopp som redan är installerade och fungerande får vara kvar, säger hon.

De stora vinnarna på den nya lagen är fastighetsägarna, menar hon och pekar på att fastighetsägarna kan bo där de vill bo, utan hänsyn till kommunens VA-planer. Fastighetsägarna kommer dessutom spara en massa pengar på att inte behöva ansluta sig till det kommunala VA-nätet.

Eftersom det inte finns något enhetligt regelverk för enskilda avlopp i landet, sätter kommunerna reglerna själva. Det hade varit klokt med en nationell, tydlig linje, tycker Caroline Harrå.

Allt fler familjer bor idag permanent i fritidshus (i Stockholms län är 22 procent av fritidshusen bebodda), det är också något som ökar kraven på de små avloppen.

Fastighetsägarens minireningsverk luktade så illa att stanken spred sig in i huset
Installatör eller service – vems var felet att det luktade illa?

–Avloppen blir bättre och bättre med modern teknologi och kunskap. På många anläggningar finns det larm som självfallet ökar säkerheten till exempel, säger Caroline Harrå.

5 tips när du anlägger enskilt avlopp

1) Entreprenören har ansvaret för installationen i tio år.

2) Läs tillverkarens instruktioner noga och följ dem.

3) Tänk på att förutsättningar i hushållet kan ändras, dimensionera alltid efter maxbelastning.

4) Dokumentera ditt arbete längs vägen, efter avslutat arbete är ju det mesta under jord.

5) Instruera fastighetsägaren om hur systemet ska skötas för att minimera risken för framtida problem. 

 FAKTA/SMÅ ENSKILDA AVLOPP

  • Det finns drygt 800 000 små avloppsanläggningar i Sverige, av dem är omkring 240 000 olagliga.
  • Enskilda avlopp står för 15 procent av de svenska fosfor- och kväveutsläppen i Östersjön.
  • 240 000 av de små wc-avloppen saknar annan rening än slamavskiljare och är därför olagliga.
  •  Med dagens åtgärdstakt kommer det ta 45 år att åtgärda alla avlopp.
  •  Det finns 1 200 gräventreprenörer som arbetar med att installera små avlopp.
  • Markbädd är en av de vanligaste teknikerna för enskilt avlopp. Till skillnad från infiltrationsanläggningar, kan markbädden ha en tät botten och en uppsamlingsledning för det renade vattnet. Infiltrationsanläggningarna har kritiserats för att avloppet riskerar att förorena dricksvattenbrunnar och badvatten.