Logga in

Så blir nya reglerna för avlopp

Publicerad
17 aug 2022, 06:00
| Uppdaterad
16 aug 2022

Den 1 januari 2023 träder en ny vattenlag i kraft.

Text

Förslagen i propositionen ”Vägar till hållbara vattentjänster”, som föregick lagen, innebär ett kliv bort från tvingande föreskrifter om hur avlopp ska ordnas på fastigheter utanför de kommunala VA-näten.

VVS-installationerna drogs på ett felaktigt sätt
De drog vatten och avlopp genom rökkanaler

Enskilda fastighetsägare ska inte kunna tvingas ansluta sig till kommunala VA-nät
Varnar för ”miljöbomb” med nya avloppsregler

Kommunen ska få möjlighet till en mer flexibel bedömning av tillståndsansökningar för enskilda avlopp. Ett grundkrav är att en enskild anläggning kan godtas med hänsyn till skyddet för människors hälsa och miljö.

– Det innebär en större möjlighet för människor att bo där de vill bo, helt enkelt. Tydligare regler och en mer flexibel bedömning av varje enskilt fall möjliggörs på landsbygden. Om vi inför kontroller av enskilda anläggningars funktion så har både fastighetsägaren och kommunen ett kvitto på att allt fungerar som det ska. Det är något vi i branschen välkomnar, säger Caroline Harrå på VVS-Fabrikanterna.

I propositionen föreslås också förbättringar när det gäller kontrollen av små enskilda anläggningar. Det ska bli möjligt att meddela föreskrifter om skyldighet att kontrollera anläggningens funktion och att lämna uppgifter om utförd kontroll och resultatet av den. 

Marie Granmar, medarbetare i VVS-Forum, har skrivit en bok om naturhus
”Jag vill visa möjligheterna på avloppssidan”

Regeringen föreslår också att varje kommun ska ha en aktuell vattentjänstplan för den långsiktiga planeringen av hur bland annat behovet av avloppsrening ska tillgodoses. Det finns också en skrivning om hur de allmänna VA-anläggningarna ska hanteras när belastningen ökar kraftigt efter skyfall och översvämningar.