Logga in

Så gick försäljningen av olika värmepumpar förra året

Publicerad
1 feb 2023, 08:52

Trycket på den svenska värmepumpsmarknaden var stort under 2022. Så här mycket ökade, och i ett fall minskade, försäljningen av olika sorters värmepumpar. 

Den totala försäljningen steg 3 procent förra året. Lokomotivet i den utvecklingen var bergvärmepumparna som stod för en ökning på 10 procent jämfört med året innan. Luft-vattenvärmepumpar gick framåt 7 procent medan en sort, frånluftsvärmepumparna, tappade och sålde 10 procent sämre. Det bedöms hänga ihop med minskningen av bostadsbyggandet. 

Läs också:
”Värmepumpen skulle spara el – men det blev tvärtom”

Läs också:
Onödig teknik i värmepumparna?

Det är framåt slutet av året som värmepumparna blir allt mer åtråvärda och försäljningen skjuter i höjden, främst hos villaägare. Totalt sett steg försäljningssiffrorna med 12 procent under det fjärde kvartalet 2022 jämfört med samma period året innan. Bergvärmepumparna leder racet där med 30 procents ökning under årets sista månader. Det beror förstås på de stegrande energipriserna.

– Fler får upp ögonen för värmepumpen som erbjuder ett mycket bra sätt att sänka sina energikostnader. Vi ser många initiativ på EU-nivå som pekar på värmepumpar som en stor del av lösningen för Europas energidilemma, säger Anders Mårtensson, vd för branschorganisationen Svenska Kyl & Värmepumpföreningen, i ett pressmeddelande.

Förutom leveransproblemen så är kompetensbrist något som håller tillbaka utvecklingen. Svenska Kyl & Värmepumpföreningen räknar med att efterfrågan kommer fortsätta att öka och att det behövs fler medarbetare i kyl- och värmepumpsföretagen. 

Läs också:
”Värmepumpen inte anpassad för att leverera värme i Sverige”

– Initiativet European Year of Skills 2023 har just startat och det kommer under året att vara ett ökat fokus på att höja kunskapen inom den gröna tekniken och den digital omställningen. Det är viktigt att utbildningssystemet och aktörer på marknaden tillsammans tar sig an denna utmaning. Vi behöver växla upp och få ut fler kompetenta medarbetare, säger Anders Mårtensson.

Försäljningen av värmepumpar: Fjärde kvartalet 2022 Helåret 2022
Luft-vattenvärmepumpar +12 procent +7 procent
Frånluftsvärmepumpar -10 procent -10 procent
Bergvärmepumpar +30 procent   +10 procent
Källa: Svenska Kyl & Värmepumpföreningen.