Logga in

Fem tips: De bästa sätten att få kunden att skaffa vattenfelsbrytare

Publicerad
26 sep 2022, 06:08
| Uppdaterad
23 sep 2022

Skadeexperten har goda erfarenheter av att se till att alla kunder får vattenfelsbrytare. Här är hans råd om hur man ska gå till väga.

Robert Knahpe är skadechef på det åländska försäkringsbolaget Ömsen. Han har fem tips till sina kolleger i Sverige och till installatörer om hur man bäst förser kunder med vattenfelsbrytare:

Läs också:
Gratis vattenfelsbrytare blev succé på Åland

  1. Satsa på en vattenfelsbrytare som upptäcker små läckor, är verksam hela tiden och stänger av när väl ett läckage detekteras. De flesta läckage börjar med ett dropp och då hinner de oftast upptäckas innan den följdskada uppstår.
  2. Satsa storskaligt, gärna områdesvis. Då ser man resultat direkt!
  3. Informera kunden så att de förstår hur en vattenfelsbrytare fungerar, det är sällan fel på vattenfelsbrytaren när den stänger av, det finns i princip alltid en orsak.
  4. Tänk på att vattenfelsbrytaren sparar på miljön, dels för att skador inte uppstår, dels för att man sparar på dricksvatten som annars far ut genom flödande toaletter och droppande kranar. 
  5. Påminn kunderna om besvären med skador. Ett problem vi har sett är att våra kunder inte är rädda för en vattenskada, de vet att vi hjälper dem. Det man inte tänker på är att man kanske behöver flytta ut och bo på annan adress i flertalet månader och i samband med det drar på sig en massa olägenheter.