Logga in

”Rostfria” golvbrunnssilen rostade

Publicerad
9 aug 2022, 09:19

När golvbrunnen i ett nyrenoverat badrum började rosta ville byggföretaget inte ta på sig ansvaret utan skyllde bland annat på odör från avloppet. Men Arn hade en annan syn på saken.

2018 beställde en bostadsrättshavare i Stockholm en helrenovering av sitt badrum av ett byggföretag i Nacka. Jobbet gick på drygt 100 000 kronor och bostadsrättshavaren fick två års garanti på arbete och material samt tio års garanti för dolda fel.

Uppfinningen välkomnas av försäkringsbolagen
”Talande” golvbrunn varnar för fukt

Efter att byggfirman renoverat badrummen rann vatten ut över väggar och golv
Bytte inte ut gammal golvbrunn – orsakade vattenskada

Drygt tre år senare upptäckte bostadsrättshavaren att golvbrunnssilen och ramen som skulle vara rostfria rostade. Han hade då redan bytt silen en gång på grund av rostangrepp och vid detta tillfälle upptäckte han att även ramen på falsen som ligger i brunnen hade rostat.

Han klagade till byggföretaget i november 2021 och krävde att bolaget skulle utreda och åtgärda felet. Men byggföretaget hänvisade till sina leverantörer och gjorde inte något besök hemma hos kunden för att besikta felet.

Han anmälde då företaget till Allmänna reklamationsnämnden (Arn).

Byggföretaget menade att rosten på golvbrunnssilen tydde på yttre åverkan och det omöjligen kunde vara fel på monteringen eller produkten,

Bolaget menade också att man inte hade något ansvar för att kontrollera järnhalten i vattnet eller om det kom någon odör från avloppet som påverkade golvbrunnssilen. Dessutom kunde inte byggföretaget ha koll på vilka rengöringsmedel som kunden använde, hur brunnen används eller vad som hälldes i brunnen.

Byggföretaget påpekade att golvbrunnen är bytt två gånger med samma resultat. Byggtillbehörsföretaget Tebo säljer 10 000-tals golvsilar per år och har påtalat att produkten håller rätt kvalitet.

Om det hade varit fråga om ett produktfel borde flera tusen ha klagat på produkten. Bolaget har redan av goodwill bytt golvsilen en gång och egentligen gjort mer än vad man borde göra.

Men bostadsrättshavarens linje stöddes av besiktningen. Enligt besiktningsutlåtandet var brunnssilen rostig och materialet magnetiskt, vilket tyder på att det inte var rostfritt.

Sajad Mirkhalafi, VVS-Forums badrumsexpert:
”Det är inte värt att snåla på golvbrunnen”

Nämnden ansåg därför att bostadsrättshavaren hade bevisat att tjänsten är felaktig till följd av att materialet i golvbrunnen inte är rostfritt. Det innebär att byggföretaget på ett fackmässigt sätt och utan kostnad för bostadsrättshavaren ska åtgärda golvbrunnen.