Logga in

Därför startade chefslösa bolaget även i Varberg

Publicerad
14 jun 2022, 09:53

Nyöppnat kontor, fler anställda, samma värdegrund – och en lärdom. Chefslösa Kiwi summerar utvecklingen sedan starten 2019.

Hösten 2019 startade Kiwi i Göteborg med planen att bygga ett företag utifrån människor. Med rätt människor som mådde bra och trivdes med sin vardag skulle lönsamheten komma som en naturlig följd. Chefslösa Kiwi gick på ett år från tre till 20 anställda och ville på olika sätt utmana den traditionella installationsbranschen.

Läs också:
Chefslösa bolaget: ”Om vi mår bra tjänar vi pengar”

Läs också:
GK-avhoppare startar nytt: ”Vi ville komma närmare projekten igen”

I början av 2022 öppnade Kiwi ett nytt kontor i Varberg. Kiwi Halland har nu tolv medarbetare inom ventilation, rör och styr.

– Vi ville jobba på ett annorlunda sätt än man vanligtvis gör i installationsbranschen och hade hört talas om Kiwi. Det klickade bra första gången som vi träffades och det ledde sedan fram till att vi blev anställda där, säger Tony Emanuelsson, projektledare ventilation på Kiwi i Halland.

För Amer Hadzic, också projektledare ventilation, hade pandemin en stor betydelse för beslutet att byta arbetsgivare.

– När jag som alla andra satt inlåst i hemmet funderade jag mycket på vad som är viktigt för mig. Det är klart att det är familjen och mitt välmående, säger han.

Kiwi hade egentligen inte planerat att starta i Halland också.

– Men när vi lärde känna människorna här såg vi att hade samma värderingar om hur livet i stort hänger ihop med arbetet. Både det mellanmänskliga synsättet och affärssinnet är väldigt likt som på Kiwi Göteborg. Då kändes det självklart att vi skulle finnas här nere också, säger Terese Tapper som började på Kiwi hösten 2020 och arbetar med företagets energiverksamhet och verksamhetsutveckling.

Kiwi i Halland har nu entreprenader värda totalt 60 miljoner kronor, varav 30 miljoner inom ventilation och 30 inom rör. Många av projekten är kontor, skolor och bostäder med både ventilation och rör, men även ombyggnationer ingår. Till det kommer en stor serviceverksamhet inom ventilation.

– 80–90 procent av jobben är i samverkan. Det är det som vi vill satsa på och som passar bra för Kiwi, att vi har en öppen och ärlig redovisning för kunderna samt delar på riskerna, säger Amer Hadzic.

En utmaning för Kiwi i Halland är rekryteringen och att hitta rätt personer.

– Generellt sett byter folk i branschen jobb för att få en högre lön. Du ska inte komma till oss av den anledningen utan för att du vill jobba på ett annorlunda sätt, säger Markus Nilsson, projektledare service ventilation.

En fördel med den geografiska närheten mellan Göteborg och Varberg är möjligheten att låna personal av varandra om det behövs. För ventilationsföretag i storstäder är det annars vanligt att arbeta med inhyrd personal genom underentreprenörer i stället för anställa egna montörer.

– Även vi i Varberg kommer nog att behöva använda fler underentreprenörer framöver, säger Tony Emanuelsson.

Kiwi har nu vuxit till 50 anställda totalt med både Göteborg och Halland. Tänket är fortfarande detsamma. Kiwi är ett chefslöst företag där alla får ta ansvar och fatta beslut oavsett roll.

– Jag tror genuint på att det gör oss till ett effektivare bolag. Men en lärdom av ju fler vi har blivit i Göteborg är att alla inte kan vara med och fatta alla typer av beslut. Det jobbar vi nu med att hitta formerna för hur det ska gå till, säger Terese Tapper.

För de nya medarbetarna kan det utökade ansvaret och möjligheten att själv kunna ta olika beslut vara en stor omställning.

Läs också:
Från fyra till 70 anställda på 1,5 år

– Det är lätt att gå tillbaka till ett hierarkiskt tänkande trots att det inte finns i det här företaget. Det kan handla om både större frågor som nyanställningar eller bara att köpa ett nytt verktyg. Då kan du tänka att det är någon annans ansvar när du i själva verket kan göra det själv här, säger Andreas Olegård, projektledare ventilation.