Logga in

Hus i klimatriskzoner kan bli utan försäkring

Publicerad
9 nov 2021, 08:43

Efter skyfallen börjar försäkringsbolagen nu se över ersättningsvillkoren för fastigheter. En knäckfråga är om översvämningar ska fortsätta klassas som ”oförutsägbar händelse”.

Det ”nya normala” klimatet diskuteras intensivt inom försäkringsbranschen. En grundbult vid försäkring av hus är nämligen att ersättning ges vid oförutsägbara händelser. Men om exempelvis översvämningar blir årligt återkommande i en byggnad är det inte längre oförutsägbart.

– Det finns redan i dag fastigheter som översvämmas varje år, exempelvis när älvar stiger och husen ligger i dalgångar där vattnet inte leds bort. Undantag kan ges några gånger, men om händelserna återkommer regelbundet går det inte att fortsätta försäkra de husen mot översvämning, säger Staffan Moberg, jurist hos Svensk Försäkring.

”Att göra åtgärder kostar, men om katastrofen kommer och man inte är förberedd blir det ännu dyrare.”

Magnus Bäckström, expert rörnät hos Svenskt Vatten.

Läs också
Här rustas husen för att palla extremväder

Läs också
Fler kommuner tar tag i klimatanpassningarna

Skadebeloppen efter stora översvämningar i städer blir ofta höga. När Köpenhamn drabbades av 1000-årsregn 2011 kostade det försäkringsbolagen där åtta miljarder svenska kronor.

Efter den händelsen ändrades den danska VA-lagen. Genom lagändringen slopades bland annat begränsningarna för vilka åtgärder som kan finansieras via VA-taxan. Numera kan danska VA-bolag ta ut en årlig klimatavgift från både lägenheter och småhus. 

Magnus Bäckström

– Att göra åtgärder kostar, men om katastrofen kommer och man inte är förberedd blir det ännu dyrare, säger Magnus Bäckström, expert rörnät hos Svenskt Vatten.

Även försäkringsbranschen överväger förändringar, för anpassning till det nya klimatet.

– Om klimatförändringarna fortsätter och momentet översvämning ökar, blir det för dyrt att försäkra som hittills. Då kan man behöva lyfta ut det momentet ur den vanliga försäkringen och erbjuda som tilläggsförsäkring. Så sker exempelvis i Tyskland numera, för hus i riskzoner, berättar Staffan Moberg.

Att ställa specifika krav, som att installera backventiler, kan bli aktuellt på ställen som redan haft mycket översvämningsproblem. Men inte som generella villkor, menar han.

Mer om försäkring:
”Man behöver lära sig rota i gamla kåkar”

Försäkringsbranschen följer regelbundet rapporterna om klimatförändringar och stigande havsnivåer.

– Det är svårt att veta hur fort förändringarna kommer att ske, och hur det ser ut om 100 år för de hus som byggs i dag. Men vi vet i alla fall att det händer en massa saker nu och att det accelererar, säger Staffan Moberg.