Logga in

Här är VVS-tjänsterna som kan minska skyfallsskadorna på husen

Publicerad
23 aug 2021, 06:00
| Uppdaterad
25 aug 2021

( LÅST ARTIKEL | FÖR PRENUMERANTER ) ”Skyfallen blir allt fler och då handlar det om att hjälpa folk med förebyggande åtgärder”, säger VVS-experten och tipsar om befintliga lösningar som företagen kan erbjuda.

Sommarens extrema skyfall har dränkt bostadsområden i Tyskland, Nederländerna och nu senast i Gävleborg i Sverige. I Gävle har en stor mängd källare översvämmats och vägar raserats på grund av vattenmassorna,

Han installerar backventiler för fullt efter de extrema skyfallen
”Backventiler blir framtidens krav”

Jurist reder ut turerna kring ett trasigt väderskydd
Vems var felet när regnet skadade installationerna?

En översvämmad källare i Gävle. Foto: Privat

Går översvämningarna, som vållat stora skador på fastigheterna, att förebygga? 

– Ja, i dag saknas det rutin för underhåll av exempelvis dränerings- och dagvattenledningar, som ofta växer igen. Nu börjar det i vissa kommuner ställas krav på dubbla dräneringsledningar för att kunna ta hand om allt vatten vid skyfall, säger Hans Söderström, expert på VVS-installationsteknik på Installatörsföretagen. 

Han tror att det är få fastighetsägare som har underhållsplaner för rensning av dräneringsledningar. 

– Det är också viktigt att fastighetsägare och byggherrar skapar möjlighet för framtida skötsel av installationerna. Det handlar exempelvis om att hålla undan rötter, som lätt tränger sig in i ledningarna.

Vilken VVS-teknik är mest effektiv vid översvämningar?

–  Backventilen är den enklaste och billigaste försäkringen för fastighetsägare. Det är många gånger dyrare att sanera huset än att installera backventil på ledningarna, säger Hans Söderström och pekar på att det är olika discipliner med olika ansvarsområden som rycker ut vid översvämningar. 

Den kommunala räddningstjänsten har i princip ansvaret för all allmän mark. VVS-montören arbetar inom husets fyra väggar och några meter bort från byggnaden. Översvämmade källare är det många gånger saneringsföretag som åtgärdar.

Varför erbjuder inte alla VVS-företag dräneringspump?

– Att pumpa bort vatten från översvämmade källare tillhör rörmokaryrket, men det är säkert många VVS-företag som inte åtar sig det på grund av andra uppdrag, säger Hans Söderström.

Skyfall, orkaner, extremvärme – preppern Robban har förberett sig för katastrofer
Robban är beredd när krisen kommer

Är inte det här en marknad för VVS-branschen?

– Jo, man skulle kunna marknadsföra sig under en slogan som “Förbered er för det nya normala”. Skyfallen blir allt fler och då handlar det om att hjälpa folk med förebyggande åtgärder, som backventiler. 

3 VVS-tjänster som förebygger problemen

  • Installation av backventiler.
  • Kontroll av rörinstallationer för att säkra att avloppsvatten leds bort och hålla dricksvattnet fräscht.
  • Kontroll av ventiler så att vatten inte kan tränga in i byggnaden genom dem.

KÄLLA: Installatörsföretagen

FAKTA/Översvämningar

  • I Gävle föll, enligt SMHI, drygt 160 millimeter regn på ett dygn. Det är mer än dubbelt så mycket som normalt faller under hela månaden. 
  • Högre temperaturer och varmare klimat innebär mer nederbörd och ökad risk för extremväder.
  • Kostnaden för klimatåtgärder blir drygt 2 miljarder kronor per år, enligt Klimatanpassningsutredningen.
  • Översvämningar som orsakas av skyfall bidrar till mellan 3 000 till 6 000 skador per år till en kostnad av 300 miljoner kronor årligen.

KÄLLOR: FN:s Klimatrapport, SVENSK FÖRSÄKRING