Logga in

Ett självklart ÄTA-uppdrag, eller?

Publicerad
23 mar 2021, 12:35

I ett sent skede kom beställaren med önskemål om installationerna skulle göras med komponenter av ett visst fabrikat, som entreprenören anpassade sig efter. 
Är det inte självklart att det handlar ändrings- och tilläggsarbeten, ÄTA? undrar entreprenören. Juristen Fredrik Mejhert reder ut.  

Text

Läs också: Rättsfall
”Jag kan inte ta ansvar för jobbet om kunden köpt materialet”

Läs också: Fråga juristen
Vem har rätt om villan som blev för varm?

Fråga: Vi har utfört arbeten på totalentreprenad åt ett kommunalt fastighetsbolag som renoverar alla installationer i en förskola. Vid vårt senaste byggmöte kom beställaren med önskemål om att vi skulle använda komponenter av ett visst fabrikat.

Detta antecknades i byggmötesprotokollet och sedan gjorde vi som de önskade. När vi nu har skickat en ÄTA-faktura bestrider beställaren den. De påstår att de inte förstod att deras önskemål skulle klassas som ÄTA-arbeten, och att vi borde ha uppmärksammat dem på det. ABT 06 är en del av vårt avtal. Vad gäller? 

Svar: Dessvärre kan nog er beställare ha en poäng. Reglerna i AB 04 och ABT 06 ser nämligen väldigt annorlunda ut vad gäller just skyldigheten att hantera ÄTA-krav från beställarens sida. 

Hade det varit fråga om en utförandeentreprenad enligt AB 04 fungerar det precis så som ni säger, det vill säga, ni har rätt att utföra arbeten enligt er beställares instruktioner för att sedan skicka en ÄTA-faktura. Emellertid gäller inte detta fullt ut vid en totalentreprenad.  

I 2 kap. 7 § ABT 06 framgår nämligen att om er beställare under entreprenaden kommer med krav eller önskemål som ni anser vara ett ÄTA-arbete, så ska ni utan dröjsmål och senast innan projekteringen av ÄTA-arbetet påbörjas skriftligen underrätta er beställare om detta.

Sedan får beställaren ta ställning till om denne vill få ÄTA-arbetet utfört eller inte. Om ni missar att underrätta er beställare har ni enligt 2 kap. 8 § inte rätt till ersättning för ÄTA-arbetet, om inte sådan påföljd skulle vara oskälig. 

Jag uppfattar det som att ni i detta fall har missat att underrätta er beställare. Därför kommer ni nu behöva argumentera för att det skulle vara oskäligt att ni ändå inte får betalt. Det är då bra för er att känna till att det anses vara oskäligt att ni inte får betalt om er beställare insett, eller borde ha insett, att deras önskemål kommer att leda till ett ÄTA-arbete.

Läs också: Tveksamma produkter
Hur gör jag när kunden vill att jag ska installera en dålig blandare?

Så kan till exempel vara fallet om er beställare ändrar sådana delar av entreprenaden som denne själv projekterat. Hör gärna av er till oss entreprenadjurister om ni vill ha hjälp med att hitta argument för varför ni ska få betalt.