Logga in

Har jag rätt att häva avtalet vid företagsrekonstruktion?

Publicerad
21 aug 2023, 08:52
| Uppdaterad
22 aug 2023

Företaget har ansökt om rekonstruktion och betalar inte mina fakturor i tid. Kan jag, som är underentreprenör, häva avtalet? Juristen svarar.

Text

Läs också:
5 tips – så försäkrar du dig om att få betalt för jobbet

Läs också:
Åh nej! Beställaren har gått i konkurs – vad gör vi?

FRÅGA: Under sommaren har mitt företag utfört arbeten åt en beställare, som hela tiden varit sen med betalning. Mina fakturor förfaller gång på gång och betalning kommer inte in förrän jag påminner om detta. Just nu är flera fakturor obetalda, varför det blivit fråga om stora belopp. 

I går fick jag dock veta att min beställare precis ansökt om företagsrekonstruktion. Med andra ord är det inte sannolikt att jag kommer få full ersättning för de fakturor som är obetalda sedan en tid tillbaka. 

Har jag möjlighet att häva avtalet med min beställare på grund av de fakturor som inte betalats? Det skulle vara bra om jag kunde använda alla mina montörer i andra projekt.

SVAR: När en ansökan om företagsrekonstruktion har gjorts får en motpart i ett avtal med gäldenären (det vill säga den som är skyldig pengar) inte häva avtalet på grund av ett dröjsmål med betalning, om dröjsmålet med betalning inträffat före beslutet om företagsrekonstruktion.

Därför låter det dessvärre som att du inte kan häva entreprenaden såvida inte din beställare och företagsrekonstruktören går med på det. Det du kan göra är att underrätta din beställare och rekonstruktören om att du vill häva avtalet och be dem meddela om de vill att avtalet ska fullföljas. Om de meddelar att de vill fullfölja löper entreprenaden vidare.

Läs också:
Ett förödande avtal – kan vi dra oss ur?

Skulle de däremot inte begära fullgörelse inom rimlig tid kan du ha rätt att häva. I sådana fall bör du dock först kontakta en jurist för att säkerställa att du inte häver utan grund.