Logga in

Måste jag stå för alla skadekostnader?

Publicerad
14 sep 2023, 09:05

Installatören tappade ett verktyg på kundens radiator, men då såg allt okej ut. I efterhand kräver kunden ersättning för läckageskador som hade kunnat förhindras. Är det rimligt att jag ska betala allt? undrar installatören. Juristen svarar.

Läs också:
Kan besiktningsmannen förlänga vår garantitid?

Läs också:
Är det vårt fel att det är för varmt?

Fråga: När jag jobbade hemma hos en privatperson tappade jag ett verktyg på en radiator som senare började droppa. Nu två veckor senare är radiatorn fortfarande inte reparerad och golvet har skadats av läckaget. Kunden säger att jag ska stå för alla skadekostnader. Stämmer det?

Svar: Om du av oaktsamhet orsakar skada på en kunds egendom är du i regel ansvarig för att ersätta reparationskostnaderna för skadan. Att du orsakar en skada medför dock inte att du själv ansvarar för att reparera skadan.

Det är den skadelidande, i detta fall kunden, som ansvarar för att det blir gjort. Detta gör den skadelidande vanligen genom att kontakta en lämplig reparatör och sedan ställa kostnaden som ett skadeståndskrav mot den som orsakat skadan.

”Om radiatorn hade börjat droppa direkt hade du, om än tillfälligt, behövt åtgärda det.”

Både du och din kunD har en skadebegränsningsplikt som innebär att ni ska begränsa skador som ni känner till. Jag förstår det som att du tappade verktyget på radiatorn och att det då inte fanns några tecken på att den hade skadats, men att det senare efter att du avslutat ditt uppdrag och åkt därifrån börjat droppa. 

Om radiatorn hade börjat droppa direkt hade du, om än tillfälligt, behövt åtgärda det. Om det droppar från radiatorn kommer skadorna bli värre för varje dag som den inte repareras. Kundens skadebegränsningsplikt består i att denne snarast möjligt ska reparera skadan, och att denne annars får stå för de ökade skadekostnaderna.

Anmäl skador på kunders egendom till ditt försäkringsbolag. I en företagsförsäkring ingår vanligen en ansvarsförsäkring vars syfte är att hantera skadeståndskrav som ställs mot dig av kunder för inträffade skador. 

Om ansvarsförsäkringen kan nyttjas kommer skaderegleraren hjälpa till med kontakterna med kunden angående skadeståndskravet. Ansvarsförsäkringen kan ersätta skadeståndskrav överstigande din självrisk.