Logga in

De har varit utan varmvatten och värme i fyra år: ”Vet inte om man ska skratta eller gråta”

Publicerad
15 dec 2020, 06:00

I närmare fyra år har paret varit utan värme och vatten efter att återuppbyggnaden av deras villa havererat. En konflikt om byggfel och fakturering har lett till att deras kontakt med VVS-firman nu sköts via jurister. Ärendet är för omfattande för att ARN ska ta sig an det.

Barbro och Magnus Gunnarsson bor utanför Skara. Våren 2016 drabbades de av en stor vattenskada som ledde till att stora delar av huset fick rivas ut medan de bodde på annan plats. En sprucken slang i badrummet hade läckt vatten ut på övervåningen vilket sedan skadat i stort sett hela undervåningen.

För försäkringspengarna anlitade de Bad & Värme Wallgrens rör i Skara. Firman tog på sig att återställa hela huset och stå för både bygg- och VVS-delen. Arbetet började till hösten med målet att vara färdigt kring årsskiftet. Så skulle det inte bli.

Fler renoveringshaverier:
Efter megamissarna: Badrummet totalrenoveras – för tredje gången

Kalkelfirma täppte till ventilationen

Fyra år senare står huset fortfarande ofärdigt. Företaget har lagt ned arbetet och hänvisar till uteblivna betalningar samtidigt som paret hävdar omfattande felaktigheter i arbetet, att firman dragit över budgeten stort och tagit dubbelt betalt när de rättat till misstag de själva gjort.

– Vi hade begärt offerter dels för det byggmässiga, dels det som gällde VVS. När de hade satt igång att bygga visade det sig att de ville ha betalt med löpande räkning varannan, var tredje vecka. De var inte specificerade så det gick inte att jämföra dem med offerterna, säger Magnus Gunnarsson.

– Vid årsskiftet mot 2017 upptäckte vi att det mesta av vår budget hade ätits upp trots att vi betalat över en miljon. De hade inte byggt färdigt alla delar och hade inte levererat värmesystemet.

När det uppstod diskussioner om betalning lämnade Wallgrens rör huset utan att det var färdigt. Sedan dess har läget varit helt låst. Firman kräver en halv miljon till för att göra klart allt medan parets juridiska ombud bedömer att de tvärtom borde få tillbaka minst 200 000 kronor.

Paret gjorde en anmälan till Allmänna reklamationsnämnden, ARN, som i sitt beslut att inte ta upp ärendet förklarade att det är för omfattande för nämnden att ta sig an. Nu sköts kontakten mellan parterna av jurister.

– Med tanke på erfarenheterna hittills så vill vi helst inte ha tillbaka den här firman hit. De bästa vore om någon annan firma kunde få i uppdrag att göra färdigt det hela men på Wallgrens rörs bekostnad, säger Magnus Gunnarsson.

Företaget vill inte besvara anklagelserna om illa utfört arbete och dubbelfakturering.

– Det är en avbruten entreprenad på grund av utebliven betalning. I och med att det föreligger en tvist som kommer gå vidare till tingsrätten så avböjer vi att säga någonting innan tvisten är klar, säger Eleonore Holm, delägare i Wallgrens rör.

Läs också: Avloppsvatten i lyxlägenheter: ”Det stank skit i Norra Tornen”

Hon hänvisar till firmans jurist Niklas Borg vid Nordkapital AB. Han säger att kunden är skyldig firman en halv miljon och innan det är betalt kan arbetet inte fortsätta. De utpekade felen i huset menar han till största delen beror på att jobbet inte är färdigt.

– Min huvudman är inte nöjd med att man inte har fått slutföra arbetena. De delar som det riktas kritik mot är saker som inte är slutförda. Jag kan inte säga att det inte finns någon del som i en slutbesiktning hade behövt någon mindre åtgärd men att det skulle vara fel i tjänst som skulle berättiga motparten att hålla inne 500 000 finns det absolut inte, säger han.

Är firman nöjd med kvaliteten på det arbete som hittills utförts?

– Den besiktning som är gjord är en statusbesiktning och det är inte detsamma som en slutbesiktning eftersom det är gjort under pågående entreprenad. 

Någon stämning har inte kommit paret Gunnarsson till del.

– Firmans jurist har i stort sett varje brev hotat med tingsrätten men hittills har de inte tagit det dit, säger Magnus Gunnarsson.

Husägarna lät en utomstående besiktningsman gå igenom huset för att bedöma reparationerna efter vattenskadan samt om- och tillbyggnadsarbeten. I utlåtandet listas en lång rad felaktigheter både i bygg- och VVS-arbetet, som:

”Vattenledningar har gjutits i betongplattan men de har, på två ställen, kommit upp på ett felaktigt sätt varför man bilat upp rören men skadat golvvärmeslingorna/…/Avloppsrör har dragits ut genom grunden i innerhörn mot köket utan att gjutas in eller isoleras varför avloppet har frusit och beställarna har fått tina avloppet med kupéfläkt.”

”Utförandet av anslutningar för vattenburen värme och vatten uppfyller i dagsläget inte branschkraven i Säker Vatten-installation.”

Läs mer:Renoveringsrusch under pandemin

Den sakkunniges bedömning är att mycket arbete har behövts göras två gånger på grund av dålig planering och bristfällig kommunikation från firmans sida och att det inte bör betalas av beställarna. Enligt besiktningsförrättaren finns det inget som tyder på att det funnits anledning till att projektet behövde bli dyrare än vad som var tänkt.

När villaägarna själva listar alla fel blir exemplen många. De mest kännbara följderna att det saknas ordentlig värme och varmvatten.

– Vi var överens om vattenburen värme i golvet överallt. Deras förslag var att inte ta bort de underliggande golvskivorna på bjälklagret på andra våningen utan de torkade dem istället och tryckte upp värmeslingorna underifrån och fäste i golvskivorna. På bottenvåningen bytte man ut allting ända ned till cementplattan och la ett Nivellgolv. Ett sådant ska enligt bruksanvisningen ha mekanisk ventilation. Man brydde sig inte om anvisningarna utan lade bara golvet och sedan plattorna och värmegolvet direkt på det, säger Magnus Gunnarsson.

– På övervåningen blev det inte bra med de torkade golvskivorna. De reste sig i kanterna så att det inte gick att lägga parketten ovanpå. Vi var tvungna att själva lägga reparationsskivor över för att få jämnt underlag. Så nu är det minst 50 millimeter till värmeslingorna. Dessutom har det inte funnits någon värme överhuvudtaget på övervåningen. Vi har fått köpa in lösa element själva för att vi inte ska frysa, säger Barbro Gunnarsson.

På nedervåningen saknas också riktig värme, så firman installerade en mindre elpanna som kopplades till golvvärmen.

– Enligt vad vi förstått är det vanligt att byggfirmor lånar ut sådana pannor under byggtiden för att man ska klara sig tills bygget är färdigt. Ändå fakturerar de 30 000 för den här tillfälliga värmepannan. Vi har fortfarande ingen annan värme efter över tre och ett halvt år. Vill man ha varmvatten får man använda den lilla vattenkokaren i köket och tvätta håret vid diskbänken. Det är inte riktigt så man tänker sig att det ska vara, jag vet inte om man ska skratta eller gråta eller kanske skrika sig tokig, säger Barbro Gunnarsson.

Nya blandaren blev dyrköpt affär

De har försökt få information från Wallgrens rör om vilka som har arbetat på huset och hur alla avvikelser har dokumenterats men utan framgång.

– Vi upptäckte att de i flera fall inte följt ritningarna alls. Bara som ett exempel hade en rördragning gjorts helt fel så att de måste göra om den. Då kom en kille ut och fräste upp ett gjutet golv på två ställen varvid han kapade av ett par värmerörsslingor som de sedan inte har lagat. Det är väldigt mycket som är taffligt gjort på så många sätt, det känns väldigt oprofessionellt. Många av felaktigheterna och sakerna som inte var klara när de lämnade oss i sticket har jag själv fått försöka fixa, säger Magnus Gunnarsson.

– När parketten skulle läggas skruvade en av hantverkarna rakt i ett värmerör så att det sprutade vatten rakt upp. Sedan lagade han det och sa att det var bra. En del av avloppet ligger helt oskyddat utanför huset, där har vi ställt en värmefläkt på vintern för att det inte ska frysa, säger Barbro Gunnarsson.