Logga in

Därför är han hett eftertraktad på arbetsmarknaden

Publicerad
28 jan 2020, 06:00

KOMPETENSBRIST Bristen på specialiserade montörer är akut. Ett faktum som ställs på sin spets vid bygget av Förbifart Stockholm då 70 kilometer sprinklerrör ska installeras.

I Laxå, mellan sjöarna Toften och Teen, ligger bruksorten Hasselfors, mest känd för trädgårdsjord och sågverk.

Nu expanderar sågverket, som i dag ägs av ett av Sveriges största träindustriföretag, Setra Group. Ett nytt justerverk med integrerad hyvel håller på att byggas, en investering på 300 miljoner kronor. Hyvleriet ska byggas helt i trä och här är sprinkler ett måste.

”Det skriks efter fler sprinklermontörer än fotbollsproffs”

– Jag är själv uppvuxen i Hasselfors. Min pappa jobbade på sågverket, säger Magnus Engvall, ledande sprinklermontör på Profire Sprinkler AB i Örebro, där vi sitter i ”byssjan”, som byggbodarna kallas här.

– Här har vi två sprinklersystem, ett för våtrör och ett för torrör. Om det skulle bli en brand här, kommer en större mängd vatten än normalt, eftersom det handlar om en säkerhetsklassad byggnad ur brandsynpunkt, säger Magnus Engvall och pekar på pallarna med röda sprinklerrör på byggarbetsplatsen.

Eftertraktad montör, Magnus Engvall. Foto: Alexander von Sydow

Magnus Engvall, som arbetar med service och entreprenad på Profire, kommer direkt från ett sprinklerjobb på ett boende för psykiskt och fysiskt funktionsnedsatta i Porla Brunn, nästgårds Hasselfors.

– Där anpassade jag ett boenderum med institutionssprinkler, som är inbyggda i väggen och inte går att skada eller att skada sig med, förklarar han medan vi går ut till den imponerande höga träbyggnaden.

Det är bara i vissa vårdboenden och sjukhus som det finns krav på sprinkler, enligt Boverkets byggregler. För övriga byggnader är sprinkler ett frivilligt brandskydd.

Det känns nästan som att kliva in i en kyrka när man går in i hyvleriet, där ett 50-tal 30 meter höga limträpelare bär upp det 132 meter långa taket.

Men Magnus Engvall räds inte höga höjder. Han har installerat sprinkler i Linköpings 106 meter höga domkyrka, för att nämna ett exempel.

När det gäller större sprinklerinstallationer som Magnus Edvall arbetat med är det Lidls centrallager i Örebro (50 000 kvadratmeter) och en ny lagerbyggnad till Gruvöns pappersbruk i Grums (20 000 kvadratmeter) som toppar.

Nyanlända montören: ”Jag lär mig hela tiden nya saker”

Magnus Engvall är inne på sjunde året som sprinklermontör och arbetade tidigare som produktionstekniker inom industrin.

Varför började du arbeta som sprinklermontör?

– Det var egentligen genom en slump, via bekantas bekanta. Först började jag som företagslärling, sen har jag vidareutbildat mig inom olika sprinklersystem.

Han inser sitt värde som eftertraktad sprinklermontör. Men det är få jobberbjudanden som skulle kunna få fembarnspappan Magnus Engvall att lämna Laxå.

I utkanten av Västberga industriområde i södra Stockholm ligger Bravidas huvudkontor. Den ständigt pågående trafiken pulserar fram och tillbaka på den intilliggande E4:an. Om tio år, 2030, ska det inte alls vara lika tät trafik här. Då ska den nya Förbifart Stockholm öppna.

Mika Sundholm, Bravida.

– Jag har hållit på med de här tunnlarna sen mitten av 90-talet och jag kommer att få åka färdtjänst till slutbesiktningen, säger Mika Sundholm, Bravidas projektchef för ”E4 Förbifart Stockholm”, det formella namnet på det jättelika infrastrukturprojektet som hittills blivit fyra år försenat.

Även den totala kostnaden har nyligen uppdaterats, från 34,4 till 37,7 miljarder kronor. Det har varit många stopp på vägen för Förbifarten. Vatteninträngningar och politiska beslut som satt käppar i hjulet. Ett tag såg Förbifarten ut att bli en cykelbana.

– Förbifarten är en av världens längsta tunnlar i stadsmiljö där planeras 140 000 bilar att köra varje dag. Det är helt enkelt ett gigantiskt projekt som till största delen betalas av trängselskatt, säger Mika Sundholm och tillägger att projektet är det i särklass största som han arbetat med.

Bravida har två installationsentreprenader värda 2,7 miljarder kronor för Förbifarten: elförsörjningen samt VA och fasta släcksystemen, det vill säga sprinkler.

Tunnelarbete i Förbifart Stockholm. Foto: Mikael Ullen

Här kan det krävas upp till 70 sprinklermontörer under de två år som arbetet beräknas ta, enligt Fredrik Torstensson, regionchef för Bravidas affärsområde sprinkler.

– Vi är inte där ännu, eftersom installationerna planeras att köra igång först hösten 2022. Bravida samarbetar med Stockholms stads arbetsmarknadsförvaltning. Vi kommunicerar med den om vårt behov 3–4 år framåt i tiden och de tar fram de utbildningar som behövs, exempelvis sprinklermontörer, säger Mika Sundholm och tillägger att det också kan bli så att man tar in VVS- och sprinklermontörer från utlandet.

– Men kravet är förstås att de är utbildade montörer, vi tar inte in några diversearbetare.

Bravida och Campus Oxelösund har dragit igång en sprinklerutbildning på gymnasienivå vars första kull med tolv sprinklermontörer just har gått ut.

Installatörsföretagen satsar: Så ska nyanlända VVS:are få jobb

Utbildningen, som omfattar 23 veckor, är ett yrkespaket med praktik och teori som leder till att eleverna blir certifierade sprinklermontörer efter utförd lärlingsperiod.

Sprinkleryrket är en framtidsbransch och i takt med att reglerna ändras kommer det snart finnas krav på sprinkler i fler fastigheter. Det menar Torbjörn Johansson, företagsrådgivare på Installatörsföretagen i Malmö.

Torbjörn Johansson, Installatörsföretagen

– Det finns inte en enda arbetslös sprinklermontör i landet, konstaterar han.

När Torbjörn Johansson träffar sprinklerbranschen brukar han fråga om vilka krav som arbetsgivarna ställer när de rekryterar sprinklermontörer.

– Inga förkunskaper krävs, brukar de säga. Men de vill gärna ha personer med eget driv och som är villiga att lära sig. I det långa loppet är det här inte en så bra lösning, men för tillfället behövs personal som kan hjälpa till och det finns certifierade handledare ute på plats.

Installatörsföretagen agerar också för att råda bot på bristen på sprinklermontörer.

I VVS- och fastighetsprogrammet på vissa skolor kan eleverna välja inriktning sprinklermontör. Men då krävs det att det också finns yrkeslärare med sprinklerkompetens.

– Tillsammans med VVS-branschens Yrkesnämnd (VVS-YN) har vi utbildat ett 30-tal VVS-lärare så att de fått lära sig sprinklerutbildning och tagit fram ett material med lärarhandledning, med Skolverkets godkännande, säger Hans Söderström, expert på VVS-installationsteknik på IN och sekreterare i Sprinklerutskottet.

Installatörsföretagen samarbetar också med branschen och Arbetsförmedlingen om att vidareutbilda bland annat nyanlända till sprinklermontörer i Stockholm, Göteborg och Malmö. Utbildningen är 15 veckor och företagen får möjlighet att vara med och välja ut de sökande genom bland annat intervjuer.

– Företagen tar emot de är här personerna under den arbetsplatsförlagda delen av utbildningen. Då är chansen ganska god att de sen får anställning, säger Marie Jonsson, projektledare för kompetensförsörjning VVS på IN och tillägger:

– Utbildningen anordnas som en rekryteringsutbildning och vi kör nu en pilot. Om det fungerar bra så kommer vi att samarbeta kring fler utbildningsstarter.

Förbifart Stockholm: De vann tvister om jobb i rekordprojektet

Inte ens Statistiska Centralbyrån (SCB) vet hur många sprinklermontörer som finns i landet. Myndigheten har nämligen slagit ihop sprinklermontörer med VVS-montörer i samma yrkeskod.

Magnus Engvall monterar utstick från en stam. Foto: Alexander von Sydow

En siffra som brukar figurera i branschen är att det finns omkring 700 sprinklermontörer i Sverige och att det skulle behövas ungefär 300 till för att täcka behovet.

Hos Magnus Engvalls arbetsgivare, Profire Sprinkler i Örebro med 33 anställda, har man fyra lärlingar.

– Det är jätteviktigt att företagen tar sitt ansvar och tar in lärlingar, säger han och tillägger:

– Skolan måste informera om utbildningen och yrket. Det är bra att man har lagt in inriktningar mot sprinklermontör i VVS-utbildningen.

Sprinklerbranschen är överlag lite säkrare än byggbranschen i stort, anser Magnus Engvall.

– Du kan inte komma in från gatan och säga att du har ett sprinklerföretag, som vissa gör när det gäller snickerifirmor. Det krävs behörighet och certifikat för att få driva en verksamhet med sprinkler.

– Det är ju trots allt ett viktigt jobb man gör. Det måste bli rätt. Det fungerar inte att låta ett sprinklersystem stå och läcka.

FAKTA/SPRINKLER

  • Sprinklern uppfanns av John Carey i början av 1800-talet och den första sprinkleranläggningen installerades år 1878 i USA.
  • Ett våtrörsystem består av ett vattenfyllt rörnät med sprinkler. Vid brand aktiveras sprinklerna av värmen, normalt vid 68 grader.
  • Torrörsystem används där vattnet riskerar att frysa. Rören fylls med luft och när sprinklern aktiveras kan vattnet flöda igenom.
  • I Boverkets Byggregler, BBR, finns krav på sprinkler inom till exempel vårdbyggnader och i lokaler med stora brandceller, exempelvis köpcentrum.
  • I Sverige installeras cirka en halv miljon sprinkler årligen.