Logga in

”En drömrekrytering är en installatör med fem–sex års yrkeserfarenhet”

Publicerad
31 maj 2022, 09:13

”90 procent av våra medlemmar tycker att det är svårt att hitta personer med rätt kompetens”, säger Amanda Rafter Ekenman på Installatörsföretagen, som har en lösning på problemet.

VVS- och elföretag runtom i landet lider brist på kompetent arbetskraft. Det påverkar företagens verksamhet på flera sätt, inte minst ekonomiskt.

Amanda Rafter Ekenman, IN

– Behovet av rekrytering har fördubblats på två år. Det kan vara en rekyleffekt efter coronapandemin. Men jag tror den främsta orsaken är att våra medlemsföretag har väldigt mycket mer att göra, säger Amanda Rafter Ekenman och tillägger:

– 90 procent av våra medlemmar tycker att det är svårt att hitta personer med rätt kompetens. En drömrekrytering för de flesta av våra medlemmar är en VVS-montör eller elektriker med fem–sex års yrkeserfarenhet. Det behöver utbildas fler, men med rätt kompetens. Dagens krav på systemkunnande och effektivisering, kräver också en ny typ av kompetens.

Hur ska man då lösa den här till synes omöjliga ekvationen?

– Vi kommer att behöva ta in fler lärlingar, det är flaskhalsen in till vår bransch. Jämför man med andra branscher så tar vi ett stort ansvar för utbildningen av våra framtida medarbetare, men om vi behöver fler anställda så behöver vi lära upp fler. Något som inte alltid är så lätt för små företag med små marginaler, säger Amanda Rafter Ekenman, som är medveten om svårigheterna för lärlingar i dag att få en plats på ett installatörsföretag.

– 80 procent av våra medlemmar har företag med mindre än tio anställda. Staten borde gå in och stötta de här företagen med exempelvis ett lärlingsavdrag, så att fler vågar ta emot lärlingar.

Hon tror också att det går att hitta kompetenta montörer, ingenjörer och elektriker bland de ukrainska flyktingarna som nu kommer till Sverige.

– Men deras utbildning måste ju självklart valideras och kompletteras i vanlig ordning, påpekar hon.

De vanligaste konsekvenserna av rekryteringsproblemen är minskad försäljning eller att företaget tvingas tacka nej till uppdrag. Det uppger två tredjedelar av Installatörsföretagens medlemmar i en nyligen gjord enkätundersökning.

– Vi behöver bli bättre på att rekrytera utanför boxen. Kompetens syns inte på ytan och så handlar det om att inte bara anställa sådana som liknar en själv, påpekar Amanda Rafter Ekenman.

På Installatörsföretagens hemsida finns ett exempel på en mindre smart rekryteringsprocess:

”Det vanligaste namnet på företagsledare i Sverige år 2021 var Anders. Flertalet studier visar att det är så för att Anders rekryterar Anders som rekryterar Anders som i sin tur rekryterar Anders. Det behöver i sig inte vara fel att Anders rekryterar Anders om det bygger på att Anders har bästa kompetensen för uppdraget och inte anställs för att Anders av slentrian anställde ännu en Anders.”

Men det finns installatörsföretag som har lyckats med rekryteringen. Ett av dem är Nytorp Energy Group där Andreas Lavrell är vd och där man använder sig av modellen Smart rekrytering.

– Tack vare Smart rekrytering har trivseln ökat i företaget och rent ekonomiskt har det aldrig gått bättre, säger han.

Smart rekrytering är en modell där olikheter ses som styrkor för att bilda ett starkt team  och där den som rekryterar inte anställer kopior av sig själv.

FAKTA/Rekrytering av installatörer

  • 73 procent av branschen har försökt att rekrytera det senaste halvåret. En trend som stadigt har ökat markant över tid. 2015 hade bara 53 procent av företagen försökt att rekrytera de senaste sex månaderna.
  • Företagen har i snitt försökt rekrytera 9,3 personer. Motsvarande siffra för två år sedan är 4,2.
  • 90 procent av Installatörsföretagens medlemmar säger att det är svårt att rekrytera.
  • Störst behov har företagen av gymnasial kompetens.

Orsaken till att man inte hittar personer att rekrytera är:

  • Att det är brist på personer med rätt yrkeserfarenhet.
  • Att det är brist på personer med rätt attityd/engagemang.
  • Att det är brist på personer med rätt utbildning
  • Att det är brist på personer med arbetslivserfarenhet.

Källa: Svenskt Näringslivs enkät bland Installatörsföretagens medlemmar, Demoskop.