Logga in

”Kulturen måste förändras i sprinklerbranschen”

Publicerad
14 dec 2023, 09:19

Det saknas sprinklermontörer i Sverige. Hans Söderström på Installatörsföretagen anser att upplägget med ”resande montörer” måste ändras för att locka fler till yrket.

Behovet av sprinklers har ökat markant eftersom det byggs fler trähus och höga hus med fler hyresgäster på varje våningsplan i dag.

Bristen på specialiserade montörer är akut
Därför är han hett eftertraktad på arbetsmarknaden

Det sprinklas för lite och det hämmar branschen
”Sprinkler är ganska invecklat”

Samtidigt råder det brist på sprinklermontörer. Men det är svårt att få tag på tillförlitlig statistik om hur stort behovet är.

Inte ens Statistiska Centralbyrån (SCB) vet hur många sprinklermontörer som finns i landet. Myndigheten har nämligen slagit ihop sprinklermontörer med VVS-montörer i samma yrkeskod. 

Enligt Installatörsföretagen finns det tusen sprinklermontörer i Sverige, men det skulle behövas många till för att täcka behovet.

Installatörsföretagen och organisationens sprinklerutskott frågade nyligen tolv sprinklerföretag om deras rekryteringsbehov.

Företagen uppskattar att de behöver rekrytera omkring 124 sprinklermontörer inom ett–fem år. Sju av företagen var till och med villiga att bekosta en grundutbildning till nyanställda i kombination med utbildning på arbetsplatsen.

Vissa gymnasieskolor har även en sprinklerutgång på VVS- och fastighetsprogrammet.

Hans Söderström, Installatörsföretagen

– Förr plockade man blivande sprinklermontörer från gatan, de som var stora och starka och inte hade något emot att jobba långt hemifrån, kanske fyra–fem dagar i veckan. Problemet är att i dagens samhälle funkar inte det upplägget för alla. Man har kanske familj med små barn, då fungerar inte livspusslet med jobb och familjeliv, där båda inom familjen måste hjälpas åt.  Men fortfarande är många i branschen resande montörer, som sällan bor där de jobbar. Kulturen måste förändras i sprinklerbranschen, säger Hans Söderström på Installatörsföretagen.

Sara Gustafsson är höjdrädd men utbildade sig ändå till sprinklermontör
”Arbetet vi utför är aldrig helt riskfritt”

– En teknikutveckling vore också bra. Det finns exempelvis lättare alternativ till de tunga sprinklerrören.

FAKTA/SPRINKLER

  • Sprinklern uppfanns av John Carey i början av 1800-talet och den första sprinkleranläggningen installerades år 1878 i USA.
  • Ett våtrörssystem består av ett vattenfyllt rörnät med sprinkler. Vid brand aktiveras sprinklerna av värmen, normalt vid 68 grader.
  • Torrörssystem används där vattnet riskerar att frysa. Rören fylls med luft och när sprinklern aktiveras kan vattnet flöda igenom.
  • I Boverkets Byggregler, BBR, finns krav på sprinkler inom till exempel vårdbyggnader och i lokaler med stora brandceller, exempelvis köpcentrum.
  • I Sverige installeras cirka en halv miljon sprinkler årligen.