Logga in

Han väntar på renoveringsboomen

Publicerad
13 maj 2020, 07:00

Det händer för lite på renoveringsfronten. Det tycker forskaren och experten Dennis Johansson, som ringar in tre renoveringstrender.

Trots det stora renoveringsbehovet verkar de stora företagen ha mycket fokus på nybyggnad. Men några mindre företag ägnar sig mycket åt renoveringsproblematik.

– För tio år sedan pratade man om att nu ska en miljon lägenheter renoveras. Det har inte stått stilla, men den riktiga boomen har inte kommit, säger Dennis Johansson, forskare och föreståndare vid avdelningen för Installations- och klimatiseringslära vid Lunds universitet och Nationellt Renoveringscentrum.

Arn om kundens klagomål: Bristerna var inte fel när badrummet renoverades

Trenden har gått mot mindre omfattande projekt för att hålla nere hyreshöjningar. Det har också uppstått en marknad för mindre nogräknade företag som renoverat i huvudsak för att motivera hyreshöjningar.

När det gäller stora energieffektiviserande renoveringsprojekt av miljonprogramsområden är intresset mindre, enligt Dennis Johansson.

– Det är svårt att få ekonomisk lönsamhet, konstaterar han krasst.

Dennis Johansson menar att politiska beslut kan ha bidragit till att renoveringar inte blir av. De allmännyttiga fastighetsbolagen skulle ha satt av pengar under 40–50 år för att värna husens fortsatta drift.

Vissa åtgärder måste göras, exempelvis stambyten, och det är väl känt att vattenskador kostar samhället stora summor. I enkätstudien Renoveringsbarometern fick fastighetsägare förklara orsakerna till renoveringar.

– Inte så stor del av dem har att göra med att fastighetsägarna har högt flygande energimål. Många av orsakerna är att det läcker vatten, eller kommer att göra, det eftersom ledningarna är utslitna. Hade energin varit tio gånger dyrare hade det varit ett annat läge, säger Dennis Johansson.

Nationalmuseum fick ROT-priset

Ventilationskonverteringar, att bygga om frånluftssystem till FTX-system, i befintlig bebyggelse är svåra ekonomiskt. Det är en stor utmaning eftersom ventilationsförluster är en stor del av energianvändningen.

– Det har visat sig var rätt dyrt och svårt att göra det lönsamt. Men det finns bra exempel där det har lyckats väl i alla andra aspekter än det ekonomiska, och i efterhand har man konstaterat ekonomiska fördelar som inte var med i den första analysen, säger Dennis Johansson.

Dennis Johansson ser att återbruk av byggnadsmaterial är en fråga som dyker upp i många projekt.

– Tanken är bra, men vi måste reda ut detaljerna. När är en balk en balk, när är en tegelsten en tegelsten, när går det att använda den igen och när går det inte?

Men han lyfter även fram utmaningarna med trångboddhet. Det finns på flera områden i landet – en del i socialt utsatta områden, men också i storstädernas centrala delar.

– Vi har byggregler som inte gör skillnad om människor bor trångt, till exempel när det gäller utformning av ventilationssystem. Vi behöver hitta lösningar som hanterar detta.

Dennis Johansson ser också behov av produktutveckling som förstärks av den digitala branschen.

– Systemen vi installerar bör bli enklare att förstå för brukarna, och det gäller både nybyggnad och renovering. BIM och IT-lösningar kommer att bli viktiga delar i att lösa allt från vattenskador till ventilation och rätt hantering av installationerna och att minska riskerna.

Drömscenario för Eskilstunaföretaget Smartfont: Tilluftsskanaler på gamla fasaden halverade energianvändning

Det har gjorts en del forskning kring renovering de senaste fem–tio åren. Ett av de projekt som Dennis Johansson lyfter fram är forskarmiljön Siren och antologin ”Hållbar renovering ur ett helhetsperspektiv”. Där finns också verktyget Siren-processen som kan hjälpa fastighetsägare att fatta riktiga beslut inför renoveringar.

– Renovering spänner över väldigt mycket. Det är allt från att göra väldigt små saker som att byta en list till att mer eller mindre ersätta delar av huset, säger Dennis Johansson.

Han efterlyser en ”renoveringssakkunnig” i större projekt, ungefär som fuktsakkunnig har fått genomslag för att göra fuktprojekteringar.

I arbetet på Nationellt Renoveringscentrum finns en ambition att bredda tankarna kring renovering så att drift och förvaltning finnas med. Hållbarhetsfrågan är en viktig aspekt och att det sprids över landet och i samarbete med övriga Norden eftersom det finns många likheter mellan länderna.

3 renoveringstrender

  1. Kompromissrenovering när åtgärder balanseras mot hyreshöjningar och ekonomi.
  2. Återbruk av byggnadsmaterial och på sikt också installationsmaterial.
  3. Trångboddhet ställer andra krav på dimensioneringsnormer för värme och ventilation.