Logga in

Företag finansierade studie om värmeåtervinning – men rasar mot forskningen

Publicerad
21 okt 2019, 14:30

De ville hitta ett nytt sätt att få kontroll på fettet i storköken så att värmen kan återvinnas. Men nu riktar företagen stark kritik mot hur Rise utförde studien.

DEBATT. Energimyndigheten gav Rise, Research Institutes of Sweden, medel för att mäta effekten av olika reningstekniker av köksfrånluft för energiåtervinning i fastigheter.

För att genomföra mätningen bjöd Rise in svenska tillverkare och leverantörer av reningssystem att delta i projektet och bidra med produkter, kunskap och tid.

Ozon och UV bidrar inte till mer värmeåtervinning

Vad som händer sen är häpnadsväckande. Rise utformar en testmetod som samtliga inbjudna företag motsätter sig då enbart viktökningen på två filter skulle mätas, men inte energiåtervinningen. Kulmen kommer sedan när Rise, baserat på sin mätning, drar felaktiga slutsatser om reningsteknikers påverkan på energiåtervinning och presenterar detta i fackpress.

Vår kritik är omfattande och riktas mot testmetoden i sig, men även RIses tolkning av testresultaten och deras slutsatser.

Ny teknik fördubblar kapaciteten

   ”Vår kritik är omfattande och riktas mot testmetoden i sig, men även Rises tolkning av testresultaten och deras slutsatser.”

Rises testrigg bestod av ett provrum med kåpa där konstgjorda fettångor tillsattes i en luftström som blåstes genom en 7,5 meter lång kanal som avslutades med två filter. Testet gick ut på att mäta viktförändringen hos dessa två filter, ett traditionellt förfilter samt ett finare filter, med och utan rening.

Städa värmeväxlaren, det lönar sig i längden

Testet visade att vikten inte ändrades nämnvärt. Baserat på det drog Rise slutsatsen att inga reningstekniker bidrar väsentligt till reningen. Men en viktmätning av två filter säger inget om faktisk reningseffektivitet, värmeväxlarens verkningsgrad eller energiåtervinning.

Rening med ozon/UV trollar inte bort massa, den bryter ner partiklarna till mindre vilket Rises partikelmätning visade. Ingen leverantör påstod att massa försvinner. Den totala massan före och efter reningen är i princip densamma, det som ändras är partikelstorleksdistributionen.

Tufft test av ventilationen

Alla deltagande företag påpekade att reningen innebär att ”klibbigheten” på partiklarna minskar avsevärt. Tack vare detta minskar fettavsättningarna i imkanalen och värmeväxlaren, vilket ger bibehållen god verkningsgrad i värmeväxlaren över tid.

Hur kunde testet gå så fel trots varningar? Svaret är brist på praktisk och teoretisk kunskap om reningsteknikerna, felaktigt utformad testanläggning och testmetod, mätning av fel data samt grundlösa slutsatser baserade på dessa irrelevanta mätdata. Rise påstår till exempel.:  ”En hamburgerrestaurang skulle troligen behöva byta filter ungefär varannan vecka. Det blir energieffektivt men inte kostnadseffektivt.”

Effektivare värmeåtervinning ska spara energi

Vi leverantörer har aldrig varit med om att en restaurang med fungerade reningssystem behöver byta filter så ofta.  Vi hade inte varit existensberättigade om vi inte skapade nytta, både ekonomiskt och för miljön. Många av våra kunder har blivit uppretade av alla felaktigheter som spridits i fackpress, på internet och sociala medier baserade på Rises slutsatser. Kunderna vet ju hur verkligheten ser ut.

Vi som står bakom denna debattartikel kräver att Rise återkallar sin rapport och dementerar de slutsatser man presenterat i media.

Anders Tingsvik, försäljningschef, Jeven, Behrooz Gilanpour, vd, Ozonetech, Lars Hult, försäljningschef, Halton, Lars-Erik Lejondahl, vd, UVTech, Mika Lindfors, vd, Interzon, Thomas Nordström, vd, Acticon, Tonny Åström, vd, Tovenco.

Rise bemöter kritiken: ”Trots sina begränsningar anser vi ändå att studien gett intressanta resultat”