Logga in

”Stor efterfrågan på förnybar vätgas”

Publicerad
23 maj 2019, 09:45

När fler installerar solceller ökar också behovet av att lagra solel. Fastighetsbolaget Vasakronan undersöker nu möjligheten att producera egen vätgas på ett nytt kontorshus.

Under året påbörjas bygget av det som ska bli Sveriges största kontorshus med trästomme – Magasin X i Uppsala.

”Momentant kommer vi som mest att leverera cirka 70 kilowatt till elnätet. Det blir ingen jättebra affär, så det är bättre om vi kan använda mer egen el i byggnaden”

Ulf Näslund, chef teknikutveckling hos Vasakronan

Mer om off-grid: Så funkar huset utan rör och sladd 

Sjuvåningshuset nära tågstationen kommer att få 500 kvadratmeter solceller på taket och lika mycket integrerat i fasaden. Sammanlagda effekten blir runt 150 kilowatt.

Ulf Näslund– Momentant kommer vi som mest att leverera cirka 70 kilowatt till elnätet. Det blir ingen jättebra affär, så det är bättre om vi kan använda mer egen el i byggnaden, säger Ulf Näslund, chef teknikutveckling hos Vasakronan.

Fler exempel: Helt soldriven villa byggs i Skellefteå

Ett system som möjliggör lagring av egen solel i byggnader har utvecklats av företaget Nilsson Energy i Ängelholm. Solel används då för att producera vätgas under sommaren.

Det sker i en elektrolysör som spjälkar vatten i vätgas och syrgas. Vätgasen lagras i trycktankar och används under vintern för att driva en bränslecell som ger el och värme.

– Bränsleceller finns i många hus i världen, men då används oftast stadsgas eller naturgas för att driva dem. Med egenproducerad, fossilfri, vätgas skulle vi få en ganska unik lösning här, säger Ulf Näslund.

Mer om vätgas i stora hus: Därför försenas vätgasen

Beslut kring ett eventuellt vätgaslager förväntas tas i höst. Sedan följer en lång process för att få alla godkännanden från myndigheterna.

”Det finns stor efterfrågan på förnybar vätgas, och den kommer att öka eftersom målet är att all svensk elproduktion ska vara förnybar år 2040”

Ulf Näslund, Vasakronan

Planen är att placera vätgaslagret på byggnadens tak. Om det uppstår en läcka kan vätgasen då sticka rakt upp i luften.

– Det är viktigt med säkerheten, och utifrån det vi har fått fram hittills om tekniken känner jag mig trygg med den här lösningen, säger Ulf Näslund.

Batterier behövs också, men används främst för dygnslagring och för att kapa effekttoppar. Vätgasproduktionen tillgodoser behovet av säsongslagrad el.

Läs mer: Världsunik vätgasproduktion i Mariestad

Ulf Näslund upplever att det finns ett stort intresse för vätgas, både i fastighetsbranschen och i övriga samhället. Exempelvis arbetar stålindustrin med att ersätta kol och koks med vätgas.

– Det finns stor efterfrågan på förnybar vätgas, och den kommer att öka eftersom målet är att all svensk elproduktion ska vara förnybar år 2040, säger han.

För ett enskilt fastighetsbolag handlar satsningarna förstås också om ekonomi. Vasakronan vill investera långsiktigt och hållbart och har samtidigt avkastningskrav.

– Kanske blir det inte lönsamt inom två eller fem år, men syftet är att lära oss tekniken och om tio år kan kostnadsbilden vara en helt annan, säger Ulf Näslund.

 

Fakta Magasin X

Nytt kontorshus nära tågstationen i Uppsala. Huset med sju våningar får 11 000 kvadratmeter kontorsyta och blir Sveriges största kontorshus med trästomme.

Bygget påbörjas i år och inflyttning planeras till 2020/21. Byggnaden kommer att miljöcertifieras enligt Leed, med högsta klassningen Platinum.

Utöver solceller och vätgasproduktion kommer byggnaden att försörjas med värme och kyla från ett borrhålslager.

Rekommenderade artiklar

Haar fjinns vaardens fårste klimaatneutraule ljifsmejdelsbotijk

Mariestads vätgasproduktion drar igång

Fritt fram fånga sol utan lov

Solvärme kan ge 80 procent av uppvärmningen

Slopat bygglov för solceller och solfångare

Miljarder till klimatet i höstbudgeten

BUDGET 2017. ”Den största klimat- och miljöbudgeten i Sveriges historia.” Så sa statsminister Stefan Löfven (S) när han tillsammans med ansvariga ministrar presenterade delar av höstbudgeten.

Stopplagen föreslås ses över

Stopplagen, som förbjuder kommuner att ställa hårdare krav på exempelvis byggnaders energianvändning, ska ses över. Det föreslår Miljömålsberedningens slutbetänkande som överlämnades i går till miljöminister Karolina Skog (MP).

Tilläggsbudget – nödutgång för ROT-avdrag

De omdiskuterade frågorna om beskattning av större solcellsanläggningar och om sänkning av ROT-avdraget finns med i regeringens budget, som riksdagen ska ta ställning till i december. Förslagen på att lyfta ur ROT-avdraget ur budgeten, tror inte energiministern på. – Men en regering kan göra tilläggsbudgetar för att möta plötsliga händelser, säger energiminister Ibrahim Baylan (S) i en intervju med VVS-Forum.

Internationell tävling om lagring av solel

Kritik mot regeringens solenergisatsning

BUDGET 2016. Regeringens satsning på solenergi i höstbudgeten får underkänt av flera tunga aktörer i branschen. Framför allt riktas kritiken mot att inte skatten på större solenergianläggningar tagits bort. – Det är mycket illa att regeringen vidhåller att stora solenergianläggningar ska motarbetas och i princip stoppas genom skatt på eget energisparande, säger Johan Ehrenberg, vd på Egen el till VVS-Forum.