Logga in

”Produktiviteten är dålig – det ger utrymme för en industrialist”

Publicerad
17 apr 2019, 09:35

Renoveringsbolaget Modexa köper Addera, NCC:s industrialiserade metod för stambyte och badrumsrenovering i flerfamiljshus.

Modexa har under flera decennier utvecklat en industriell metod för köksrenoveringar, kallad Modexametoden. På senare tid har bolaget utvidgat sin verksamhet till att omfatta renovering av hela lägenheter och bostadsområden.

Centralt i Modexametoden är att hyresgästerna ska kunna bo kvar under renoveringsarbetet. Genom att producera lägenhetsanpassat på fabrik och leverera lägenhetspaketerat, strävar man efter att minimera tiden i lägenheterna och därmed störningen för hyresgästen.

Nu finns ett skåp med typgodkänd anslutning till de flesta tätskikt

Även Adderakonceptet bygger på att hyresgästerna ska kunna bo kvar. Ett nytt badrum byggs upp innanför befintliga väggar, vilket minskar behovet av rivningsarbete, och de rördelar som behövs levereras i en färdig våtrumskassett. På detta sätt ska ett helt nytt badrum byggas upp på tio till 14 dagar.

– Produktivitetssiffrorna i byggsektorn är väldigt dåliga. Det skapar utrymme för en industrialist att ta plats, säger Modexa Bostadsförädlings vd Ulf Viktorsson.

Trenden mot industriellt byggande förändrar VVS-montörernas jobb i grunden

Addera och deras lokalt anställda i Katrineholm övergår i och med förvärvet till Modexa. Det innebär att Modexa nu kan erbjuda kunderna en industrialiserad metod för stambyte och badrumsrenovering i flerfamiljshus.

– Addera passar bra in i Modexa-pusslet. Det fungerar både vid rotrenoveringar och vid styckvisa renoveringar, säger Ulf Viktorsson.

Golvbrunnen är en kritisk detalj

Hur kommer Adderakonceptet och Modexametoden att kombineras rent praktiskt?

– Det är ännu lite för tidigt att säga exakt var det kommer att ta vägen. Men vi strävar efter så få hantverkare som möjligt på plats under så kort tid som möjligt. Den analys vi gjort efter många års samarbete med kommunägda och privata bostadsbolag, landar i att man inte kan ha dåliga processer vid renoveringar av stora bestånd. Det måste kunna göras med kvarboende, och fastighetsägarna måste få en förutsägbarhet i det hela, säger Ulf Viktorsson.