Logga in

Här finns VVS-jobben nästa år

Publicerad
10 okt 2018, 08:48

Installationsbranschen visar en fortsatt stabil tillväxt där flera av de dominerande sektorerna ökar samtidigt som bostadsbyggandet dämpas.

Installatörsföretagens konjunkturrapport visar att branschen fortsätter på samma nivå i år som under 2017. Marknaden uppgick totalt till 67,7 miljarder kronor under första halvåret av 2018. El står för 44,4 miljarder och VS för 23,3 miljarder kronor.

– Den svenska ekonomin överraskade positivt under andra kvartalet i år. Det återspeglas i installationsbranschen. Det är en stabil marknad med hög efterfrågan men där det fattas medarbetare, säger Reijo Mustonen, branschekonom på Installatörsföretagen i ett pressmeddelande.

Bäst går det för sektorer som tele, data och säkerhet samt industrirör.

Läs mer: Här ökar installationsbranschen – trots att bostadsbyggandet minskar

För VS-installationer blir det en tillbakagång med två procent under 2018 och en oförändrad nivå 2019.

Samtidigt som konjunkturen är mogen och bostadsbyggandet avtar, växer industrin och offentlig sektor fortsätter att bygga skolor och sjukhus, påpekar Reijo Mustonen. Dessutom ökar intresset för energieffektivisering.

– Här finns jobb för de företag i installationsbranschen som vågar se över sitt erbjudande, säger Reijo Mustonen.

För VS-installationer är det främst bostadsbyggandet som påverkar utvecklingen negativt. Inom kontor och handel samt offentlig sektor bedöms de däremot öka. De två dominerande sektorerna byggnadsunderhåll och industrirör väntas utvecklas stabilt de kommande åren.

En fortsatt bra orderstock för teknikkonsulterna inom branschen tyder på en stabil marknad kommande år.

Läs mer: Fortsatt framåt för installationsmarknaden

Även om prognosen för installationsmarknaden som helhet är oförändrad är de regionala skillnaderna stora.

Efter två år i rad med minskade volymer för VS-installationer i Stockholm väntas de vända uppåt igen med tre procent 2019 .

I Västra Götaland är prognosen en uppgång för VS-installationer med åtta procent i år, där nästintill samtliga sektorer bidrar till ökningen. Under 2019 kommer sannolikt en negativ rekyl och minskningen med tre procent berör i stort sett alla sektorer.

Läs mer: Därför går Göteborgsmarknaden bäst

Totalt beräknas VS-installationer i Skåne öka med två procent i år, men minska med tre procent nästa år.

I Sydsverige blir volymen för VS-installationerna i år ungefär samma som 2017. Nedgången 2019 bedöms bli fyra procent där byggnadsunderhåll och industrirör har en stabiliserande effekt på minskat byggande av nya bostäder och industrier.

För VS-installationer i Mellansverige tyder prognosen på en nedgång, i år med fyra procent och under 2019 med två procent. Hittills under året har kontor och handel ökat starkast. Det är också en av få sektorer som inte väntas minska under 2018.

I Norrland väntas en en nedgång för VS-installationer med tre procent under 2018. Nästa år väntas industrin vända uppåt och trots att sektorn är liten i sammanhanget får det genomslag på totalvolymen. Totalt väntas VS-installationer i Norrland öka med tre procent under 2019.

Två gånger om året sammanställer Installatörföretagen, i samarbete med analysföretaget Industrifakta, installationsmarknadens resultat samt ger en prognos för kommande år.