Logga in

Tysk miljardkoncern köper Thermia

Publicerad
16 apr 2018, 13:57

Danfoss säljer värmepumptillverkaren Thermia till en tysk koncern med över 3 000 anställda.

Stiebel Eltron har i dag förvärvat Danfoss Värmepumpar med varumärket Thermia i Arvika samt säljbolagen i Norge och Finland.

Den familjeägda Stiebel Eltron-koncernen har totalt 3 100 anställda i världen och omsätter motsvarande 5 miljarder kronor.

– Stiebel Eltron är så nära en ideal ägare för Thermia som man kan komma. Vi kompletterar varandra väldigt bra. Det finns nästan inget överlapp mellan oss, säger Themias vd Magnus Glavmo till VVS-Forum.

Läs mer: Nibe breddar

Thermia har en stark marknadsposition i Norden med fokus på bergvärme- och fastighetsvärmepumpar. Stiebel Eltron är framför allt starka i Tyskland, Österrike och Schweiz.

– Det är också viktiga marknader för värmepumpar, men Stiebel inriktar sig mycket på luft/vattenvärmepumpar, varmvattenberedare och ventilationsprodukter, förklarar Magnus Glavmo.

– Sammantaget innebär det en god tillgång till olika marknader och ett brett produktsortiment. Vi är båda starka på våra respektive hemmamarknader.

Läs mer: Utmanar på värmepumpmarknaden

Thermias kunder kommer framöver att få tillgång mer produkter via Stiebel Eltron.

– För vår egen del innebär det att vi kommer att kunna nå ut med våra värmepumpar på ett helt annat sätt på de europeiska marknaderna via Stiebels försäljningskanaler, säger Magnus Glavmo.

Överlappet mellan Thermia och Stiebel Eltron finns inom bergvärme- och fastighetsvärmepumpar samt luft/vattenvärmepumpar.

– Stiebel Eltron har dock inga inverterstyrda värmepumpar dit utvecklingen alltmer går mot för oss. Samtidigt har de ett mycket bredare program än vi inom luft/vattenvärmepumpar.

På sikt ska Thermia i Arvika bli Stiebel Eltron-koncernens center för bergvärme.

– Det innebär att vi kommer att ansvara för både design och produktion av koncernens bergvärmpumpar, säger Magnus Glavmo.

I Norden blir Thermia det enda varumärket.

– Vi kommer inte att köra med dubbla varumärken. Vi kommer även fortsättningsvis att sälja våra produkter via installatörer och inte genom grossistledet, framåller Magnus Glavmo.

Vilket eller vilka varumärken som kommer användas på andra marknader är inte klart ännu.

Läs mer: Vaillant gör offensiv svensk värmepumpsatsning

Stiebel Eltron har tidigare gjort försök att etablera sig i Sverige.

Det är svårt att slå sig in på den nordiska marknaden. Många utländska aktörer har försökt men inte lyckats. På samma sätt har det varit svårt för oss att ta sig in på exempelvis den tyska marknaden med tanke på konkurrenssituationen där, säger Magnus Glavmo.

Thermia har i dag 210 anställda och omsätter cirka 670 miljoner kronor med en vinstmarginal på nära 14 procent.

– Målsättningen är nu att vi ska växa både i Norden och i Tyskland samt i andra europeiska länder.

Thermia har sedan 2005 ägts av danska Danfoss som förvärvade fler europeiska värmepumptillverkare åren därpå.

– Ambitionen för Danfoss var då att bli nummer ett eller nummer två i Europa inom värmepumpar. Det gick ju inte av flera olika anledningar. Den nya strategin för Danfoss är att värmepumpverksamheterna ska avyttras, säger Magnus Glavmo.

– Danfoss nya fokus är att utveckla teknik och komponenter, exempelvis kompressorer och växlare, för den globala värmepumpbranschen, men inte leverera kompletta produkter. Både vi och våra konkurrenter köper komponenter av Danfoss och det har tidigare funnits en otydlighet om inriktningen, konstaterar Magnus Glavmo.

Danfoss kommer dock ännu fortsätta att distribuera värmepumpar med varumärket Danfoss på vissa utvalda marknader, däribland Danmark.