Logga in

Internet of things-pionjär går in i värmepumpbranschen

Publicerad
18 jun 2019, 08:00

Han är IT-entreprenören som brinner för energieffektivisering. Nu har Nicolas Hassbjer köpt in sig i en snabbväxande skånsk värmepumpinstallatör. Tillsammans har de påbörjat arbetet med att koppla upp Sveriges värmepumpar.

För drygt 30 år sedan grundade Nicolas Hassbjer HMS Networks, ett företag inom kommunikationsteknik för industriell automation, och var vd för bolaget i drygt 20 år.

– Det var egentligen Sveriges första företag inom internet of things, att koppla upp utrustning för att titta på drift och i förlängningen kunna optimera underhåll. I det fallet handlade det om betydligt mer komplexa saker, som industrirobotar i fabriker, säger Nicolas Hassbjer.

Sedan HMS Networks börsnoterades 2007 har Nicolas Hassbjer varit med om att bygga upp flera andra företag, bland annat Easyserv i Halmstad, som har utvecklat en lösning för att koppla upp värmepumpar.

Nicolas Hassbjer– Jag brinner för uppkopplade system och energieffektivisering. I de bolag som jag går in i köper jag vanligtvis större andelar, 10–20 procent. Tillsammans med ledning och grundare utvecklar jag sedan verksamheten och skapar fina tillväxtbolag, som växer långsiktigt och med lönsamhet. På sikt blir då tillväxten självfinansierad.

Rostiga järnrör stoppade värmepumpen

Genom sitt investmentbolag Tequity har Nicolas Hassbjer nyligen köpt 20 procent av Jan Stoltz Energi (JS Energi) i Helsingborg. 

I värmepumpbranschen finns en stor potential under lång tid.

JS Energi installerar och utför service på värmepumpar i södra Sverige samt säljer reservdelar till värmepumpar via e-handel till hela Europa. 

– Tequity är inget riskkapitalbolag som går in och investerar för att göra en snabb exit utan gör en långsiktig satsning. I värmepumpbranschen finns en stor potential under lång tid, konstaterar Nicolas Hassbjer.

På tre år har JS Energi vuxit organiskt med över 500 procent, från 5 miljoner kronor 2015 till 33 miljoner 2018 och har i dag 17 anställda.

Instalco köper skånsk värmepumpinstallatör

Målet är att JS Energi ska omsätta 100 miljoner kronor 2022. 

Peter Borgman– Vi har nischat oss som en oberoende värmepumpaktör där vi från Falkenberg och söderut installerar och servar värmepumpar med egen serviceorganisation, installatörer och nypumpsäljare, förklarar Peter Borgman, vd och delägare i JS Energi.

– Vår målsättning är att täcka in värmepumpens hela livscykel. Vi gör inget annat än värmepumpar. Visionen är att bli Sverigetäckande på värmepumpar och göra det bekymmersfritt för kunden att äga en värmepump. 

Grunden till e-handeln var att det fanns en frustration hos slutkonsumenterna för att de inte kunde få tag på reservdelar själva.

E-handeln som startade 2015/2016 står för cirka 30 procent av verksamheten, service 20 procent och nyinstallation 50 procent. 

– Grunden till e-handeln var att det fanns en frustration hos slutkonsumenterna för att de inte kunde få tag på reservdelar själva. Det hände till och med att de valde att byta värmepumpmärke för att tillverkaren inte kunde leverera komponenter som de själva hade kunnat byta via två skruvar, säger Peter Borgman, som har ett förflutet i IT-branschen och jobbat med e-handel sedan mitten 1990-talet.

Tequitys investering i JS Energi möjliggör både geografisk expansion och nyrekryteringar. 

– Vi kommer att förstärka vår e-handel med fler säljresurser, bland annat på England. Sedan kommer vi att erbjuda fler tjänster till våra svenska servicebolagskunder, det kan bli lokala lager och logistiklösningar. Det handlar om allt som gör att de kan lägga mer tid på att serva sina kunder och mindre på administration och lagerhållning, säger Peter Borgman.

Dessutom är det en styrka för oss att vara verksamma på hela Västkusten. Därmed täcker vi in en tredjedel av Sveriges alla värmepumpar. 

Planen är även att JS Energi ska etablera sig i Göteborg under början av nästa år. 

– Vi får väldigt mycket klagomål från kunder i Göteborg för att de inte får tag på servicefirmor. Det är också många maskiner som ska bytas ut där inom de närmaste åren, i synnerhet frånluftsvärmepumpar, motiverar Peter Borgman valet av ort.

– Dessutom är det en styrka för oss att vara verksamma på hela Västkusten. Därmed täcker vi in en tredjedel av Sveriges alla värmepumpar. 

Värmepumpaktören Brainheart etablerar sig i Göteborgsområdet

Den geografiska närheten mellan Helsingborg och Göteborg har fördelar. 

– Vi kan flytta resurser från Skåne för en dag eller två om en servicetekniker i Göteborg blir sjuk. 

Nästa nya etableringsort blir sannolikt Stockholm.

– Det finns väldigt mycket värmepumpar där också. Vi har ingen tidplan för Stockholm, men om vi hittar vi en bra firma att köpa där eller ett annat sätt att etablera oss på, kan det gå väldigt fort, säger Peter Borgman.

Tequity tillför, förutom kapital, även kunskap inom Internet of things och hur man genom digitalisering kan effektivisera uppvärmning. 

– Tequity har också kompetens om hur man hanterar kraftig tillväxt med kun­derna i fokus, säger Peter Borgman.

”Vi kan ta enorma steg när allt blir uppkopplat.”

Den stora potentialen finns för de befintliga värmepumparna, påpekar Nicolas Hassbjer. I dag är få av dem uppkopplade och för installatören finns ett stort värde att kunna fjärrövervaka driften av värmepumparna.

Med Easyservs system går det i princip att koppla upp alla värmepumpar oavsett märke.  

– Ett servicebolag som ska övervaka driften vill ju inte sitta med åtta olika appar på sin telefon utan ha ett system, säger Nicolas Hassbjer.I första hand bör man se till att driften blir optimal och förlänga livslängden för de värmepumpar som redan finns.

Easyservs testinstallationer i drygt 300 värmepumpar visar att uppåt 70 procent av värmepumparna är felinställda och inte har optimal drift. 

– Det innebär ett stort slöseri med energi. Det kan vara så enkla saker som lätt igensatta filter, fel temperaturer och många start/stopp. Det innebär också onödigt stor förslitning på komponenterna som leder till stillestånd, säger Nicolas Hassbjer.

Värmepumpar installeras av personer utan behörighet

Han ifrågasätter kampanjer för att byta ut befintliga värmepumpar med argumentet att de nya är effektivare.

– Det är resursslöseri och inte miljövänligt. I första hand bör man se till att driften blir optimal och förlänga livslängden för de värmepumpar som redan finns.

Under sommaren kommer JS Energi att genomföra en kampanj över hela Sverige som heter ”Koppla upp din värmepump”. Kampanjen har fokus på energianvändning.

Till fördelarna med uppkoppling hör övervakning och larm samt möjlighet att felsöka och utföra service på distans.

– Om värmepumpen är uppkopplad behöver inte serviceteknikern vara ute hos kunden för den årliga kontrollen utan det går att göra på distans. Det är också möjligt att skjuta ut ny mjukvara som gör värmepumpen effektivare, säger Peter Borgman.

Med en uppkopplad värmepump kan installatören få ett larm redan när den går sönder och inte först när varmvattnet tar slut hos kunden.

Uppkopplingen är även värdefull för att välja en rätt dimensionerad värmepump när det är dags att byta, framhåller Nicolas Hassbjer. Han loggade driften av sin egen värmepumpanläggning under nästan ett år.

– Därmed visste vi ganska väl vilken kapacitet borrhålen hade och vilken effekt som egentligen behövdes. Det gav oss kunskap om vilken sorts värmepump som var optimal och vilken storlek den skulle ha.

Ofta är den nya värmepumpen inställd för värmebehovet när den installerades, påpekar Nicolas Hassbjer.

– Men driftförhållandena över året varierar och därmed kan värmepumpen vara felinställd. Jag tycker att det borde vara krav på att installatören gör ett återbesök efter att ha tittat på driftdatan efter ett och två år och gör justeringar så att driften blir rätt.

Det handlar inte bara om att undvika att kunderna blir utan varmvatten mitt i julfirandet, utan att installatörerna ska kunna planera sina uppdrag.

Nicolas Hassbjer ser en stor möjlighet att förbättra service och underhåll av värmepumparna.

– Det handlar inte bara om att undvika att kunderna blir utan varmvatten mitt i julfirandet, utan att installatörerna ska kunna planera sina uppdrag. I dag har de ju en ojämn beläggning och är väldigt händelsestyrda. I stället skulle de kunna ringa upp kunden innan det blir ett stillestånd, berätta att någonting är fel och att det behöver åtgärdas. Kanske krävs bara ett jättekort besök eller att användaren själv sänker framledningstemperaturen.

Nicolas Hassbjer tycker att JS Energi är en föregångare som en märkesoberoende återförsäljare.

– Värmepumpbranchen borde som många andra branscher mer gå mot att ha en märkesoberoende rådgivning till kunden som ska köpa en värmepump. Installatören ska föreslå den värmepump som passar bäst oavsett vilket fabrikat det handlar om.

Nicolas Hassbjer är även delägare i Egain, som levererar styrning av värme i flerfamiljshus baserat på väderprognoser. Tankar finns även på ett samarbete mellan Egain, Easyserv och JS Energi för villor.

– Det är en lång resa innan vi är där, men det finns en stor potential för prognosstyrning av tröga golvvärmesystem i kombination med värmepumpar, avslutar Nicolas Hassbjer.

Fakta/JS Energi

Grundades av Jan Stoltz i början av 1990-talet och drevs länge som ett IVT Center i Sösdala. Numera är företaget en märkesoberoende leverantör för Bosch, IVT, Nibe, CTC, Panasonic och Mitsubishi Electric. 

E-handeln, som startade 2015/2016, står för cirka 30 procent av verksamheten, service 20 procent och nyinstallation 50 procent.

Sedan 2015 drivs företaget av Jan Stoltz son Fredrik och Peter Borgman, som har ett gemensamt förflutet i IT-branschen på företaget Atea. 

Från 2018 har JS Energi sex delägare, Fredrik Stoltz och Peter Borgman är majoritetsägare och övriga ägare är nyckelpersoner i bolaget. Ny delägare är IT-entreprenören Nicolas Hassbjer.