Logga in

Så många fler vill bli VVS-montörer

Publicerad
27 aug 2019, 11:24

Nu drar studierna igång på yrkesprogrammen och det är fler som sökt till VVS- och fastighetsprogrammet. Det visar Skolverkets senaste statistik.

Det är något fler sökande i årets gymnasieantagning än förra året. Totalt sökte i år 1 600 ungdomar till VVS- och fastighetsprogrammet (VF) jämfört med 1 500 förra året.

VVS-utbildning ger topplöner

Det är en uppgång med 100 sökande eller närmare 7 procent.

Utifrån statistiken ser det ut som att 100 kvinnor har sökt till VVS- och fastighetsprogrammet, vilket vore ett trendbrott. I kolumnen för behöriga och antagna kvinnliga studenter står det däremot 0. Värdena avrundas vilket innebär att uppgifter som understiger 50 elever redovisas som 0. Sannolikt finns därför ett antal kvinnor som är antagna nu till höstterminen 2019.

Totalt sökte i år 124 500 elever in på nationella program, varav 46 300 till yrkesprogrammen.

Få kvinnor ville bli VVS-montörer

Av dem var el- och energiprogrammet (EE) störst med 6 500 sökande, vilket är en minskning med 100 sökande jämfört med 2018. Antalet kvinnor som söker in på EE är fortsatt relativ högt – 200, varav samtliga blivit antagna.

Här är hela listan över sökande till yrkesprogrammen, sorterad från störst till minst:

El och energi

2019: 6 500

2018: 6 600

Fordon och transport

2019: 6 400

2018: 6 200

Bygg och anläggning

2019: 5 800

2018: 6 200

Barn och fritid

2019: 5 200

2018: 4 900

Vård och omsorg

2019: 4 800

2018: 5 400

Naturbruk

2019: 3 600

2018: 3 500

Hantverk

2019: 2 900

2018: 3 000

Restaurang och livsmedel

2019: 1 900

2018: 1 900

Industritekniska

2019: 1 900

2018: 1 900

VVS och fastighet

2019: 1 600

2018: 1 500

Källa: Skolverket