Logga in

De har lediga jobb – men hittar inte folk

Publicerad
14 mar 2018, 15:26

Över 80 procent av elteknik- och VVS-företagen har svårt att rekrytera och följden blir uteblivna affärer. Det framgår av Svenskt Näringslivs nya rekryteringsenkät.

Svenskt Näringsliv har intervjuat närmare 6 000 företag inom olika branscher varav 175 inom elteknik och 128 inom VVS.

82 procent av elteknik- och VVS-företagen upplevde svårigheter med rekryteringen av personal med rätt kompetens.

Amanda Rafter Ekenman– Här ligger vi tyvärr i toppen om man ser till hela det svenska näringslivet. Undersökningen bekräftar också hur brådskande behovet är. Det senaste halvåret har endast tre av fem rekryteringsförsök lyckats inom installationsbranschen. Räknar man ihop detta för hela branschen skulle vi kunna anställa 10 000 personer här och nu, säger Amanda Rafter Ekenman på Installatörsföretagens avdelning Kompetens och utbildning.

Läs mer: Nobben för branschens utbildningar 

Boverket bedömer att Sverige behöver bygga 600 000 nya bostäder till 2025.

– En rapport som kommer ut i morgon visar att vi behöver renovera hela 800 000 lägenheter i det befintliga bostadsbeståndet. Samtidigt har vi regeringens mål om 50 procent effektivare energianvändning till år 2030. Vem ska göra jobbet? frågar Amanda Rafter Ekenman retoriskt.

Hon ser små skillnader i undersökningen mellan elteknik- och VVS-branschen.

– De är mindre än man kan tro. Behoven och utmaningarna är relativt lika.

Vad sticker ut mest i förhållande till andra branscher?

– Förutom svårigheten att rekrytera verkar också våra medlemsföretag drabbas hårdare av detta än andra branscher, konstaterar Amanda Rafter Ekenman.

62 procent av företagen inom installationsbranschen uppgav att de fick tacka nej till uppdrag jämfört med 40 procent för samtliga branscher. Hälften svarade också att planerad expansion förhindrades jämfört med 33 procent för hela svenskt näringsliv.

Läs mer: VVS-montörer får plugga vidare

Amanda Rafter Ekenman förklarar att organisationen Installatörsföretagen jobbar med rekryteringsfrågan på flera olika plan. Tillsammans med myndigheter, skolor och företag pågår ett arbete för att höja kvaliteten i utbildningarna för att de som utbildas verkligen ska vara anställningsbara. 

– Vi arbetar aktivt med att få politiker att möjliggöra fler vägar in i branschen. Samtidigt behöver vi bli bättre på att lyfta branschen och alla spännande möjligheter som finns för potentiella framtida medarbetare.

Läs mer: Så fungerar det nya stödet för lärlingar

Vilka är dina tips till företagen för att lyckas med rekryteringen? 

 – Att våga lite mer. I dag finns det till exempel stöd för att anställa unga och nyanlända som inte har yrkeserfarenhet genom en yrkesintroduktionsanställning. Jag vet att det kostar en del i form av tid och resurser men klarar man att tänka lite mer långsiktigt så kan man hitta många bra personer som inte vill något hellre än att jobba i installationsbranschen, säger Amanda Rafter Ekenman.

Läs hela rapporten om rekryteringsenkäten 2018>>