Logga in

Ecoclime köper VVS-koncern i Stockholm

Publicerad
2 dec 2019, 14:27

Rörbolaget omsätter nära 50 miljoner kronor.

Ecoclime Group köper H-gruppen Totalinstallatör, med varumärket H-gruppen Energisystem, som omsätter cirka 70 miljoner kronor.

I H-gruppen, med säte i Skogås söder om Stockholm, ingår dotterbolagen Hansson & Hansson Rör, KVS Montage och BG Hansson Energisystem.

Så fick Hansson & Hansson Rör tillbaka sina stulna företagsbilar

”Förvärvet är en viktig pusselbit i strategin att etablera Ecoclimes cirkulära energisystem i Mälardalen”, skriver företaget i ett pressmeddelande.

Det sker samtidigt som de första Evertherm SEW-systemen, för återvinning av termisk energi från spillvatten, börjar installeras i ett studentbostadsprojekt med tre fastigheter åt Stockholmshem.

Evertechs nya teknik återvinner värme från spillvattnet

Hansson & Hansson Rör omsatte förra året cirka 49 miljoner kronor med elva anställda. Företaget erbjuder installationer inom VS, kyla och gas.

KVS, som installerar kyla, ventilation samt styr och regler omsatte samma år 25 miljoner kronor med tio anställda.

BG Hansson Energisystem erbjuder VVS-projektering och verksamheten var vilande under 2018.

Ecoclimes rullande årsomsättning uppgår efter förvärvet till cirka 160 miljoner kronor.

Termisk energi möter IoT genom Ecoclimes förvärv av Evertech och Suncore

Förvärvet är detsamma som Ecoclime kommunicerade 2018, där förhandlingarna avbröts. Förhandlingarna återupptogs under sommaren 2019 varefter Ecoclime kommunicerade en avsiktsförklaring om förvärvsplanerna den 1 oktober.

Den kontanta köpeskillingen utgör 10 miljoner kronor plus 4 miljoner för eget kapital vid tillträdet. Utöver det tillkommer 2,5 miljoner efter fastställd årsredovisning 2019 samt en resultatbaserad tilläggsköpeskilling om 5 miljoner baserat på H-gruppens resultat 2020 och 2021.

Tillträde planeras till den 2 januari 2020.

Ecoclime Group med säte i Umeå är en investeringsplattform för klimatsmarta teknologier, system- och affärslösningar. Bolagen i gruppen skapar och utvecklar innovationer samt driver projekt för ett mer hälsosamt inomhusklimat, lägre energenergianvändnign och växthusgasutsläpp i fastigheter och industriprocesser.

Ecoclime Group är noterat på Spotlight Stock Market (tidigare Aktietorget).