Logga in

Fem sätt för husägare att spara kWh med isolering

Publicerad
22 dec 2022, 06:00
| Uppdaterad
21 dec 2022

Här är de fem isoleringsåtgärderna som ger de största energivinsterna för fastighetsägare vid nybygge och renovering, enligt en färsk rapport från SBUF.

1. Fjärrvärmeundercentraler

Alla fjärrvärmeundercentraler är försedda med fjärrvärmeväxlare som vanligtvis är prefabricerade, ofta med bristfällig isolering. Ledningar kopplade till fjärrvärmeväxlaren har ofta bristfällig isolering, i vissa fall är de helt oisolerade. I nyare mer välisolerade byggnader leder bristfällig isolering alltid till övertemperatur och onödiga energiförluster.

Energieffektiviseringspotential med bra teknisk isolering: cirka 2 090 kWh/år för ett flerbostadshus.

Johan Sjölund, IF:
”För villaägare handlar det framför allt om att isolera ventilationskanalerna”

Läs också:
“Vi bevakar isoleringen på alla våra besiktningar nu”

 2. VVC-system 

Problemet med energiläckande VVC-system på grund av bristfällig isolering är välbekant. Ett problem som dessutom kan leda till legionellatillväxt. De perioder då husen värms upp antas 70 procent av VVC-förlusten kunna tas tillvara för uppvärmning av huset medan den under resten av året är en ren energiförlust.

Energieffektiviseringspotential med bra teknisk isolering: cirka 4 640 kWh/år för ett flerbostadshus.

3. Markkulvert 

De flesta kulvertsystem mellan fastigheter som delar fjärrvärmecentral är byggda som ett tvårörsystem med en framledning och en returledning. Värmeöverföringsmediet är oftast vatten. Bortsett från för tunn isolering har asbest i isoleringen varit ett stort bekymmer (asbest förbjöds på 70-talet).

Energieffektiviseringspotential med bra teknisk isolering: cirka 2 800 kWh/år för ett flerbostadshus.

4. Ventilationskanaler på kallvind 

En stor del av flerbostadshusens energiförluster sker via kallvinden. Kallvinden i äldre hus är ofta bristfälligt isolerad. Förutom att förbättra isoleringen mellan husets översta våning och kallvinden behöver ventilationskanaler på kallvinden isoleras. Utan isolering blir de varma på sommaren (när de ska transportera kall luft) och kalla på vintern (när de ska transportera uppvärmd luft). Energiförlusterna blir stora även på en välisolerad vind om kanaldragningarna är långa.
Det här är den åtgärden som har störst betydelse för villaägare. 

Energieffektiviseringspotential med bra teknisk isolering: cirka  1 700 kWh/år för ett flerbostadshus.

Montören:
”Jag är trött på trånga schakt – kan jag påverka det?”

5. Rörledningars flänsar och ventiler

Flänsar och ventiler ingår alltid i rörledningssystem. Bristfälligt isolerade flänsar och ventiler i rörledningssystem leder till stora energiförluster. En anledning till att många flänsar och ventiler ofta saknar isolering är att de ska vara enkelt tillgängliga och lättinspekterade. Det är vanligt att äldre byggnader har ventiler och flänsar som är svåra eller helt omöjliga att komma åt  Men numera finns det isoleringslösningar som är både avtagbara och återanvändningsbara. 

Energieffektiviseringspotential med bra teknisk isolering; drygt 690 kWh/år för ett flerbostadshus.

Fakta om siffrorna

Siffrorna är hämtade från rapporten om teknisk isolering som ingår i serien Grön Logik. Den har tagits fram i samverkan mellan Isoleringsfirmornas förening, Installatörsföretagen, Svensk Ventilation, Swedisol och Säker Vatten, och har finansierats av Svenska byggbranschens utvecklingsfond, SBUF.

Mätningarna har gjorts på ett typhus som ska motsvara den svenska bebyggelsen av flerbostadshus.Huset är byggt år 1959 och består av källare samt tre våningar ovan mark. Den uppvärmda arean är 1 426  kvadratmeter och byggnaden har 14,55 lägenheter.

Rapporten visar att bra teknisk isolering kan spara samhället 100 miljarder kronor.

Utöver energivinsterna ger bra teknisk isolering ett behagligare inneklimat och minskar riskerna för fukt, mögel och legionella.