Logga in

De ser lärlingar som en resurs

Publicerad
15 nov 2017, 06:30

Lärlingar som tas om hand på rätt sätt klarar i högre grad än andra certifieringsprovet efter två år. Det visar erfarenheter från Essén Rör i Örebro. Motiverade handledare är en nyckel till framgång.

Örebros största VS-entreprenör, Essén Rör, satsar sedan en tid tillbaka mer metodiskt på sina lärlingar.

Alla som tas in på lärlingsplats får en handledare som fungerar som fadder under hela lärlingstiden.

Markus Engman, Essén Rör

– Det är viktigt att se till att lärlingen verkligen kan mer efter de två åren här. Då ska lärlingen vara en så komplett montör som möjligt, så att han eller hon klarar certifieringsprovet, säger Markus Engman, entreprenadchef hos Essén Rör.

VVS-lärling städar på byggarbetsplatser

Hittills har åtta lärlingar deltagit i programmet. Tre av dem har nyligen klarat provet och är nu certifierade rörmontörer.

För att nå dit har de följt branschnormen för lärlingsjobb – arbetat tillräckligt antal timmar, klarat varje etapp och visat det genom att svara på webbenkäter.

De har också klarat slutprovets tre delar – ett teoretiskt prov, ett svetsprov och ett annat praktiskt prov hos IUC i Katrineholm.

Det extra stödet från handledarna gör, enligt Markus Engman, att fler lärlingar klarar proven snabbare.

– Det är vårt framgångsrecept. Vi skapar den personal vi vill ha.

De erfarna montörer som vill vara handledare skriver på ett avtal där det tydligt framgår vad de ska hjälpa till med. De får också ersättning och tilldelas en lärling att ha kontakt med under hela perioden.

Markus Engman poängterar att det är viktigt att de som är handledare verkligen vill vara det – att de är intresserade av uppdraget.

Sedan handlar det också om personkemi mellan lärling och handledare. Om det visar sig inte fungera byts personerna ut.

Installatörer tycker till om nya lärlingsstödet

Bland företagets 25 certifierade montörer har det hittills inte varit några problem att hitta intresserade handledare.

Det finns inget krav på att handledaren och lärlingen måste arbeta tillsammans, även om många gör det. Snarare handlar det om att lärlingen hela tiden vet vem han eller hon kan ringa om det uppstår frågor.

– Det är viktigt att kunna fråga vad som helst utan att känna sig obekväm – det finns inga dumma frågor. Fördelen med att ha en speciellt tilldelad handledare är också att den vet vad lärlingen kan och hur självgående han/hon är, säger Markus Engman.

”Det går att anställa färdiga VS-montörer, men ofta hoppar de från den ena firman till den andra. Styrkan i att satsa på lärlingarna är att vi ökar antalet montörer. Som största firman i sta’n känner vi ett ansvar där.”

Markus Engman, Essén Rör

Genom att ta bättre hand om lärlingarna hoppas Essén Rör hjälpa till att få fram fler certifierade rörmontörer. De behövs på arbetsmarknaden just nu, då det ibland kan vara svårt att få tag på rätt personal.

Så fungerar det nya lärlingsstödet

– Det går att anställa färdiga VS-montörer, men ofta hoppar de från den ena firman till den andra. Styrkan i att satsa på lärlingarna är att vi ökar antalet montörer. Som största firman i sta’n känner vi ett ansvar där.

Det strukturerade arbetet med arvoderade handledare är ännu så länge ett pilotprojekt.

Men Markus Engman hoppas att det ska kunna fortsätta i många år till. I nuläget tas cirka tre lärlingar in per år. Många fler skickar in spontanansökningar.

– Att satsa på lärlingarna är viktigt både för branschen och samhället. Det är tråkigt om ungdomar inte får jobb inom det yrke de utbildat sig till, säger Markus Engman.

Läs mer i VVS-Forum nr 11/2017 som utkommer den 23 november.