Logga in

Utrymme för bra installationer lyfts fram i arkitekthandboken

Publicerad
12 feb 2020, 10:00

Äntligen ska installationerna få den plats de behöver. Det är förhoppningen med tolfte utgåvan av Arkitektens handbok.

Plats för hållbara och säkra vatteninstallationer är viktigt redan på planeringsstadiet och när arkitekter ritar en byggnad. I nya Arkitektens handbok finns för första gången ett kapitel om plats för installationer med.Fredrik Runius

– Det är ett stort steg mot bättre och säkrare VVS-installationer, säger Fredrik Runius, teknikansvarig Säker Vatten, i ett pressmeddelande.

Platsbristens konsekvenser: ”Man blir ju ledsen, men det är tyvärr så här verkligheten ser ut”

Installationer svarar för nästan halva byggkostnaden. En stor del av byggfelen beror på dålig koll av vattenhanteringen i byggnader.

VVS-installatörer råkar ofta ut för problem när det inte finns plats för att göra optimala installationer. Följden blir nödlösningar, ibland undantag från branschregler och Boverkets byggregler.

Riskerna är bland annat vattenskador och otillräcklig isolering som kan ge dålig energiprestanda eller legionellatillväxt. Tyvärr händer det alltför ofta även i nybyggnad.

– Genom att arkitekterna får verktyg om hur mycket utrymme som behövs, kan de planera för VVS-installationer och rita in plats för installationer i tidiga skeden. Då kan många nödlösningar och ibland felaktiga installationer undvikas, säger Fredrik Runius.

”Någonstans borde varningsklockorna ringa”

Arkitektens handbok 2020 är ett praktiskt hjälpmedel med basfakta för arkitekter, ingenjörer och andra inom byggbranschen. Handboken ges ut av Studentlitteratur.