Logga in

VVS-företag tvingas tacka nej till uppdrag

Publicerad
11 sep 2017, 14:16

Många mindre byggföretag, däribland VVS-företag, tvingas tacka nej till uppdrag, trots högkonjunkturen. Orsaken är brist på arbetskraft, visar Swedbanks och Företagarnas Småföretagsbarometer.

Av Småföretagarbarometern, som kartlägger svenska företag med upp till 49 anställda framgår det att konjunkturen är urstark, men att det är svårt att hitta arbetskraft.

I genomsnitt har fyra av tio småföretag fått tacka nej till uppdrag. Men i byggbranschen är situationen ännu värre, hela sju av tio bygg- och VVS-företag uppger man tvingats tacka nej till uppdrag på grund av kapacitetsbrist.

VVS-montörer ska kunna plugga på universitetet

– Sverige behöver ett starkare och mer flexibelt utbildningssystem. Här behövs kortare intensivutbildningar inom bristyrken och satsningarna på validering av utländska utbildningar behöver utökas. Det behövs också åtgärder för att landets högskolor på sikt ska vara i internationell toppklass, säger Johan Kreicbergs, företagarekonom på Swedbank och Sparbankerna, i ett pressmeddelande.

”Signalerna från regeringen är att man gör en ordentlig satsning på yrkesutbildningarna. Men det är svårt att veta hur det blir i slutändan. Det här borde vara den viktigaste frågan, då vi både har ett stort utanförskap och ett skrikande behov av arbetskraft.”

Johan Kreicbergs, företagarekonom på Swedbank och Sparbankerna.

Fler än vart fjärde småföretag, 26 procent, nämner brist på arbetskraft som det största hindret för tillväxt.

Akut brist på VVS-montörer och elektriker

– Det resulterar i ett stort gäng tappade bollar. I många fall hittar kunden en annan entreprenör som kan utföra jobbet, men i vissa fall slutar det med att jobben inte blir av. För det enskilda företaget är det också tråkigt att inte kunna växa när konjunkturen är så bra och stark, säger Johan Kreicbergs.

Utrikes födda ökar snabbt i byggindustrin

– Signalerna från regeringen är att man gör en ordentlig satsning på yrkesutbildningarna. Men det är svårt att veta hur det blir i slutändan. Det här borde vara den viktigaste frågan, då vi både har ett stort utanförskap och ett skrikande behov av arbetskraft, säger han.

Rapporten visar också att höjda arbetskraftskostnader och ökade skattekostnader upplevs som de största politiska riskerna och därmed hinder för att anställa.

Läs hel Småföretagarbarometern här

– Genom sänkta arbetsgivaravgifter sänks trösklarna in på arbetsmarknaden och förutsättningarna för företagen att anställa ökar. En förhoppning är att regeringen med bland annat den stundande höstbudgeten aktivt kommer att skapa bättre förutsättningar för landets småföretagare, säger Günther Mårder, vd för Företagarna.