Logga in

VVS-företag oroväckande sena

Publicerad
2 jun 2017, 10:01

Många VVS-företag, som jobbar med el, har inte anmält sig till Elsäkerhetsverkets register ännu – trots att en ny lag träder i kraft i juli. Oroväckande, tycker Installatörsföretagen.

Den första juli införs en ny elsäkerhetslag i Sverige. Efter det datumet måste alla företag som utför elinstallationsarbete på annans anläggning finnas med i Elsäkerhetsverkets nya register. Annars bedriver de olaglig verksamhet. Lagen omfattar inte bara renodlade elinstallationsföretag. Den gäller även alla VVS-företag som arbetar med in- och urkoppling av elektrisk utrustning inom ventilation, VS och kyla.

När IN i höstas gjorde en marknadsundersökning bland medlemmarna svarade 180 VVS-företag att de arbetar med in- och urkoppling av elektrisk utrustning. Den sista maj hade endast 37 av dem registrerat sig.

Läs mer: ”Det är enklare att ha behörighet själv än att boka en elkille varenda gång”, det säger Roger Larsson VVS:are som anmält sig i nya registret.

Första juni, med en månad kvar till lagändringen, hade 5 397 företag registrerat sig. Hur många av dem som är VVS-företag särredovisas inte. Men statistik från Installatörsföretagens, IN, pekar på att få VVS-företag hittills har anmält sig. När IN i höstas gjorde en marknadsundersökning bland medlemmarna svarade 180 VVS-företag att de arbetar med in- och urkoppling av elektrisk utrustning. Den sista maj hade endast 37 av dem registrerat sig.

– Det är oroväckande. Väntar man till sista veckan då blir det snärjigt att hinna, säger Reijo Mustonen som är Installatörsföretagens projektledare för den nya elsäkerhetslagen.

Registreringen på Elsäkerhetsverkets e-tjänst tar visserligen inte många minuter. Men det krävs en del förberedelser. Man ska exempelvis utse en person till ”Elinstallatör för regelefterlevnad” och ett egenkontrollprogram måste finnas på plats senast när lagen träder i kraft.

”Det är kanske som med deklarationen. Alla vet att den ska in i början av maj, men många deklarerar ändå i sista stund”

Reijo Mustonen, Installatörsföretagen.

Reijo Mustonen ser flera tänkbara förklaringar till att en stor del av VVS-företagen hittills inte har registrerat sig. Några kanske tänker köpa in elektrikertjänster från registrerade företag i framtiden i stället för att göra eljobben själva. Somliga bryr sig kanske inte.  Mer troligt är att många företag inte har insett att de berörs av reglerna eller att de helt enkelt är sent ute.

– Det är kanske som med deklarationen. Alla vet att den ska in i början av maj, men många deklarerar ändå i sista stund, säger han.

Andra veckan av juni börjar IN skicka ut varningsbrev till medlemmar som inte har registrerat sig. De företag som inte klarar deadline 1 juli kommer att bli uppringda. Nästa steg blir att under hösten kontakta eftersläntrare och fråga om de behöver hjälp. Men i november börjar fristen ta slut för medlemmar som utför elinstallationer på annan anläggning utan att ha registrerat sig. Vid styrelsemötet i december fattas beslut om åtgärd.

– Är man medlem hos oss så ska man vara registrerad. Vi vill ha en seriös bransch och få bort fulelen, och då måste alla följa reglerna, säger Reijo Mustonen.