Logga in

Hög energianvändning inget fel

Publicerad
15 maj 2017, 08:11

En värmepumpinstallation behöver inte vara felaktig även om besparingskalkylen spricker. Det har nu Hovrätten för västra Sverige slagit fast.

En man i Värmland lät för snart nio år sedan installera en bergvärmepump. I offerten till värmepumpen fanns ett diagram som gav exempel på systemets elanvändning.

När den utlovade energibesparingen uteblev vände sig mannen till tingsrätten och menade att det var ett fel enligt konsumentköplagen. Han yrkade på att företaget skulle ersätta honom med drygt 100 000 kronor och tingsrätten biföll.

Nu upphäver Hovrätten domen och menar att ordalydelsen i kalkylen inte ger något uttryckligt stöd för att den innebär en utfästelse om en viss energianvändning. Mannen har inte visat att värmepumpen eller att installationen avvek från parternas avtal.