Logga in

Här är det kö till VVS-programmet

Publicerad
14 mar 2017, 08:48

”Learning by doing” är modellen för VVS-lärarna på Vägga Gymnasieskola i Karlshamn. Och det har gett resultat, 80 procent av eleverna får lärlingsplats.
– De blir anställningsbara, säger Roger Petersson, VVS-lärare på skolan.

I Blekinges snapphanebygd finns det VVS-lärare som går sina egna vägar. På Vägga Gymnasieskola utanför Karlshamn har VVS-lärarna – så mycket som det är möjligt enligt läroplanen – bakat in teorin i den praktiska undervisningen som tar avstamp i en bok – Teknikhandboken.

– Teknikhandboken är vår ”bibel”. Är det något eleverna undrar över får de först försöka hitta svaret där, säger Roger Petersson, VVS-lärare på Väggaskolan och eldsjälen bakom den nya, framgångsrika undervisningsmodellen.

Resultatet har inte låtit vänta på sig. I dag är det kö till skolans elevplatser på VVS- och fastighetsprogrammet. I dagsläget har man 15 förstahandssökande på 12 platser på VVS- och fastighetsprogrammet, men det är bara första urvalet och normalt brukar det tillkomma några till. Räknar vi alla sökande (även andra och tredje hands) så är det 35 sökande till 12 platser.

– Det som är mest spännande är att nästan alla har fullständiga betyg, kvaliteten på eleverna har stigit enormt de senaste åren, konstaterar Roger Petersson.

– All undervisning utgår från praktisk erfarenhet. Jag började på skolan för fem år sen och då var det stora problem här med vakanser och relativt få elever som fick lärlingsplats. Det första jag gjorde var att scanna av den lokala VVS- marknaden och fann då att en tredjedel av företagen höll på med industrirör, säger Roger Petersson och drar ena handen genom det yviga skägget.

– Det finns en hel del processindustri här i Karlshamnstrakten. Eftersom undervisningen tidigare var helt inriktad på VVS så missade skolan 30 procent av de potentiella lärlingsplatserna. Vi vill utnyttja hela marknaden och se till att flera elever tar certifikat för industrirör, säger Roger Petersson och nickar mot Ola Engborg, VVS-företagare som arbetar deltid på VVS- och fastighetsprogrammet.

”Det är en otroligt positiv utveckling som har skett på skolan sen Roger började. Tidigare var undervisningen väldigt teoretisk. Nu har vi plockat ut teorin i verkstan.”

Stefan Engström, svetslärare på Väggaskolan.

Närmare förankring hos det lokala näringslivet är svår att få. Eleverna kan arbeta både som svetsare och industrirörmontörer efter skolan. Tidigare har de gått ut som rörsvetsare, vilket har inneburit problem med att få lärlingsplats.

– Nu har vi en diskussion med VVS-YN om att få anpassa inriktningen på utbildningen efter det företag där eleverna har chans att få en lärlingsplats, menar Roger Petersson.

– Det är en otroligt positiv utveckling som har skett på skolan sen Roger började. Tidigare var undervisningen väldigt teoretisk. Nu har vi plockat ut teorin i verkstan, säger VVS-läraren Stefan Engström, som undervisar i svetsning.

Han exemplifierar med att eleverna andra året får koppla ihop en värmepanna där bland annat bockning av värmeslinga, inkoppling av radiator och expansionskärl ingår. I trean får eleverna rita upp ett badrum och sen bygga badrummet med alla installationer.

– På skolan arbetar eleverna med Säker Vattens branschregler, något som också gör dem mer ”anställningsbara”, menar Roger Petersson. Mobiltelefoner är förbjudna under lektionstid, något som sannolikt också ökar anställningsbarheten.

– Eleverna gör ett eget konstruerat ”Säker Vatten-prov” och kan branschreglerna utan och innan när de tar examen, konstaterar Roger Petersson och tillägger att det är viktigt med social fostran och med att skapa en yrkesstolthet.

Enligt lärarna är undervisningen så pass avancerad att nästan alla elever klarar branschprovet utan problem.