Logga in

Så orsakade värmepanna tre mäns död

Publicerad
23 feb 2017, 14:55

Svar idag från rättsmedicin om mystiska dödsfall.

Det var en defekt värmepanna som låg bakom tre mäns död i Skivarp i Skurup i södra Skåne. Polisen har fått svar på de prover som togs vid den rättsmedicinska undersökningen av de tre män som hittades döda i en villa i Skivarp.

De tre männen, alla i 50-årsåldern, hittades döda i villan i mitten av februari. En av männen ägde villan i Skivarp. Enligt undersökningen har alla tre dött av kolmonoxidförgiftning.

”Alla tre männen, hade höga halter av den giftiga gasen i sig, visar provresultaten.”

– Oljepannan som står i källaren var inte på när de kom dit, men männen satte igång den kort efter att de anlänt. Det är oklart hur gammal pannan är, säger Hans Persson, ansvarig utredningsledare på Polisregion Syd, till VVS-Forum.

Orsaken till kolmonoxidläckan beror, enligt polisen, på att värmepannan var defekt.

Alla tre männen, hade höga halter av den giftiga gasen i sig, visar provresultaten.

De brottsmisstankar som funnits i ärendet är därmed nedlagda.

Kolmonoxid är en både smak- och doftlös gas som bildas vid ofullständig förbränning av kolbaserade bränslen. Vid inandning binds gasen till blodcellerna, därmed kan inte blodet transportera syre, vilket leder till kvävning. Symptomen vid kolmonoxidförgiftning är bland annat huvudvärk, yrsel, illamående och kräkningar, förlorad hörsel och suddig syn.

Läckage från oljedrivna värmepannor är en av de främsta orsakerna till kolmonoxidförgiftning.

Omkring 200 personer dör varje år i Sverige av kolmonoxidförgiftning. Majoriteten av dessa kan härledas till eldsvådor inomhus med rökgasförgiftning som följd.