Logga in

VVS-studenterna i Skövde får guldstjärna

Publicerad
12 jan 2017, 16:21

Mer än åtta av tio elever i Skövdes gymnasieskolor tar examen efter tre år. VVS- och fastighetsprogrammet klarar sig bäst och 100 procent av dem tar examen.

Skaraborgs Allehanda skriver att Skövdes gymnasier har bra resultat och 81,8 procent av studenterna tar examen efter tre år i jämförelse med 74 procent i landet som helhet.

För yrkesprogrammen i Skövde var siffran 85 procent. Bäst på listan är eleverna på VVS- och fastighetsprogrammet där samtliga elever klarar examen.

”Trivs man bra uppnår man bra resultat och man klarar av sina studier på tre år.”

Johan Ramberg, gymnasiechef, Skövde.

En av gymnasiechefen Johan Rahmbergs förklaringar är att många ungdomar i Skövde kommer in på sina förstahandsval.

– Trivs man bra uppnår man bra resultat och man klarar av sina studier på tre år, säger Johan Rahmberg.

Om man tar honom på orden kan man konstatera att VVS- och fastighetsstudenterna trivs allra bäst.