Logga in

Storbolag särbehandlas positivt

Publicerad
9 jan 2017, 14:40

Storbolag får ofta längre kredittid än de gängse 30 dagarna och dröjer ofta med betalningen. Det visar en ny undersökning.

350 ekonomichefer eller personer med god insyn i företagens ekonomi har svarat på webbundersökningen från inkassoföretaget Alektum Group.

30 dagars kredittid är fortfarande standard inom näringslivet. Sex av tio företag tillämpar det och  lika stor andel, alltså sex av tio, ger inte kunderna olika lång kredittid.

”Tre av tio uppger att det är vanligare att stora bolag betalar efter förfallodag jämfört med mindre bolag.”

Storbolag lyckas i högre grad få positiv särbehandling. I flera branscher uppger minst hälften av de svarande att större företag generellt får längre kredittid.

– Samtidigt är de större bolagen sämre på att betala i tid, om man generaliserar. Tre av tio uppger att det är vanligare att stora bolag betalar efter förfallodag jämfört med mindre bolag, säger Anders Svensson, inkassochef på Alektum Group.

Enligt undersökningen agerar sju av tio direkt vid försenad betalning genom att skicka ut en påminnelse. Få drar sig sedan för att gå vidare till inkasso, om kunden ändå inte betalar.

E-handel, detaljhandel och företag inom resor och transport är mer drabbade av kunder som betalar sent.