Projekt för 260 miljoner till västsvensk Comfort-medlem

Publicerad
12 dec 2016, 15:55

En västsvensk Comfort-medlem rapporterar om ett stort antal projekt med ett totalt ordervärde på cirka 260 miljoner kronor. Störst är VS-entreprenaden vid bygget av ett nytt köpcentrum i staden där bolaget har sitt säte. Ett annat projekt är den nya Ahlsell-butiken i Partille. Företaget har även tecknat ett nytt ramavtal med Fabege. 

Kungälvs Rörläggeri har av Serneke fått i uppdrag att bygga VS-anläggningen i Kungälvs nya köpcentrum Kongahälla shopping. Ordervärdet är cirka 40 miljoner kronor. Ytan blir cirka 35 000 m². Totalt kommer det att finnas ungefär 100 butiker samt restauranger, kontor och under byggnaden ett p-däck. Invigningen kommer att ske påsken 2019. LH Ventteknik har luftbehandlingsentreprenaden och Assemblin är sprinklerentrerprenör. Byggherre är Adapta Fastigheter.

Stora projekt för Volvo

Volvo Personvagnar bygger om cirka 55 000 m² kontor i Göteborg. Kungälvs Rörläggeris rörentreprenad är värd cirka 35 miljoner kronor och arbetet pågår till december 2018. Beställare är Byggfokus.

Även Volvo Penta bygger om och till huvudkontoret i Göteborg. Kungälvs Rörläggeri installerar VS och ordervärdet är cirka 28 miljoner kronor. Arbetet pågår från april 2016 till juni 2018. Beställare är Betonmast.

I Göteborg byggs 265 nya lägenheter vid Alriks torg nära gränsen till Mölndal. Kungälvs Rörläggeri utför rörentreprenaden och ordervärdet är cirka 17 miljoner kronor. Beställare är Tornstaden och byggherre är Stig Hedlund Fastighetsförvaltning. Arbetet startar i augusti 2017 och pågår till september 2019.

Pallashuset i Borås

Järngrinden och Cernera Fastigheter bygger om och till Pallashuset i Borås. Det byggs på 40 lägenheter på taket och alla kommersiella lokaler görs om. Kungälvs Rörläggeris VS-entreprenad är värd cirka 16 miljoner kronor. Arbetet pågår till november 2017.

I Mölnlycke bygger Tornstaden bostadsområdet Stenbrottet med 128 nya lägenheter. Kungälvs Rörläggeri installerar VS och ordervärdet är cirka 11 miljoner kronor. Cove i Göteborg har ventilationsentreprenaden. Beräknad inflyttning är under sommaren och hösten 2018.

Higab har gett FO Peterson & Söner uppdraget att bygga om och grundförstärka kvarteret. Högvakten vid Gustaf Adolfs Torg i Göteborg. Kungälvs Rörläggeri utför rörentreprenaden till ett värde av cirka 9,5 miljoner kronor. LH Ventteknik har luftbehandlingsentreprenaden och Ingenjörsbyrån Andersson & Hultmark VVS-projekterar. Arbetet pågår från juni 2016 till juni 2019.

184 lägenheter i Tyresö

I Tyresö söder om Stockholm byggs 184 nya lägenheter i kvarteret Trädgårdsporten. VS-entreprenaden utförs av Kungälvs Rörläggeri och ordervärdet är cirka 9,3 miljoner kronor. Beställare är DMJ Bygg och byggherre är Wallenstam. Projektet startar november 2016 och pågår till september 2017.

Cernera Fastighets AB har gett Serneke uppdraget att bygga 118 nya lägenheter i två elvavåningshus för bostadsrättsföreningen Stallbacken i Borås. Kungälvs Rörläggeri utför rörentreprenaden som är värd cirka 9,3 miljoner kronor. Projektet beräknas vara inflyttningsklart till hösten 2018.

I Göteborg bygger Peab på uppdrag av Hufvudstaden om cirka 30 000 m² butiksytor i Femmanhuset i Göteborg. Kungälvs Rörläggeri har VS-entreprenaden och ordervärdet är cirka 9 miljoner kronor. Arbetet pågår till augusti 2017.

Skanska bygger 94 nya lägenheter för bostadsrättsföreningen Björk & Plaza i Norra Djurgårdsstaden i Stockholm. Projektet pågår till juli 2017. Kungälvs Rörläggeri utför rörentreprenaden till ett värde av cirka 8 miljoner kronor. HH:s Ventilation har luftbehandlingsentreprenaden.

Lägenhetsprojektet Symfonin i Uppsala

I Uppsala uppför DMJ Bygg 116 lägenheter på uppdrag av Wallenstam. Projektet heter Symfonin och pågår till juni 2017. Kungälvs Rörläggeri installerar VS till ett värde av cirka 8 miljoner kronor.

82 nya lägenheter i tre huskroppar byggs i den tredje etappen av projektet Stallbacken i Mölndal. Kungälvs Rörläggeri installerar VS till ett värde av cirka 6,5 miljoner kronor. Beställare är Bygg-Arvid och byggherre är Wallenstam. Arbetet pågår från mars 2017 till oktober 2018.

Skanska bygger på uppdrag av Heba Fastighets AB 72 nya lägenheter i Norra Djurgårdsstaden i Stockholm. Kungälvs Rörläggeri utför rörentreprenaden till ett värde av cirka 6 miljoner kronor. Arbetet i projektet Balkonghusen pågår till december 2016. Seveko VVS-projekterar och HH:s Ventilation installerar luftbehandling.

I Frestaby i Upplands Väsby bygger Skanska ett vårdboende med 54 lägenheter. Kungälvs Rörläggeri utför rörentreprenaden och ordervärdet är cirka 5,8 miljoner kronor. Projektet blir klart i augusti 2017. Ventilationsprojekt Stockholm Syd har luftbehandlingsentreprenaden.

Kontrollrummet för ”superanläggning”

Kungälvs Rörläggeri installerar VS i en kontrollrums- och personalbyggnad i den nya anläggningen Sobacken med kraftvärmeverk och avloppsreningsverk i Borås. Ordervärdet är cirka 5,5 miljoner kronor. Arbetet pågår från december 2016 till juli 2017. Beställare är Serneke och byggherre är Borås Energi och Miljö. Byggnaden uppförs etappvis och innefattas av fyra våningsplan som innehåller ett kontrollrum som framöver kommer styra och övervaka Borås Energi och Miljös samtliga anläggningar, samt en personalbyggnad. I personalbyggnaden kommer det finnas kontors- och möteslokaler, laboratorium samt el- och mekanikerverkstad.

I Ucklum mellan Kungälv och Stenungsund bygger Kungälvs Rörläggeri tillsammans med Peab 42 lägenheter för bostadsrättsföreningen Hällungen. Projekteringen har startat och lägenheterna väntar vara inflyttningsklara vintern 2018. Rörentreprenaden är värd cirka 5 miljoner kronor.

Centiro Solutions bygger till sitt befintliga kontor på industriområdet Viared i Borås. Kungälvs Rörläggeri utför rörentreprenaden till ett värde av cirka 4,3 miljoner kronor. Arbetet pågår till maj 2017.

Våningsplan blir lägenheter i Stenungsund

På Stenungstorg bygger L2 Fastigheter om ett våningsplan för att förse Stenungsund med 44 nya lägenheter. Kungälvs Rörläggeris VS-entreprenad är värd cirka 4 miljoner kronor. Totalentreprenör är Hansson & Söner Entreprenad. Lägenheterna kommer att vara inflyttningsklara hösten 2017.

Kranbilen heter ett nytt logistikcenter på 8 600 m² i Länna industriområde i Huddinge kommun. Kungälvs Rörläggeri installerar VS med Logistic Contractor som uppdragsgivare. Ordervärdet är cirka 3,7 miljoner kronor. Arbetet pågår till maj 2017.

DMJ Bygg uppför 41 nya lägenheter i Tröinge Park i Falkenberg. Kungälvs Rörläggeri utför rörentreprenaden till ett värde av cirka 3,5 miljoner kronor. Arbetet blir klart i mars 2017.

Kontor för Migrationsverket i Kållered

Migrationsverket bygger om kontor på Sagåsen i Kållered. Kungälvs Rörläggeri har VS-entreprenaden som är värd cirka 3,3 miljoner kronor. Arbetet pågår till februari 2017. Byggherre är Peab.

I samarbete med Bert Bergkvist Bygg bygger Kungälvs Rörläggeri 32 nya småhus i Svarte Mosse Villastad i Göteborg. Ordervärdet för VS-entreprenaden är cirka 3 miljoner kronor. Arbetet pågår till oktober 2018. Götenehus är byggherre.

Kungälvs Rörläggeri utför vattenledningsbyte i 30 lägenheter på Rosensköldsgatan i stadsdelen Johanneberg i Göteborg. Ordervärdet är cirka 2,5 miljoner kronor. Arbetet pågår till februari 2017.

Projektet Sjöbotten i Älvsjö i Stockholm omfattar 90 nya modullägenheter. Kungälvs Rörläggeri utför rörentreprenaden till ett värde av cirka 2,5 miljoner kronor. Beställare är Stockholmshem och byggentreprenör är Wästbygg. Projektet blir klart i december 2016. 

Wästbygg uppför 19 nya lägenheter i projektet Trasten i centrala Borås. Kungälvs Rörläggeri installerar VS och ordevärdet är cirka 2,3 miljoner kronor. Arbetet pågår till juli 2017. Ventilationsteknik i Kungsbacka har luftbehandlingsentreprenaden.

Ny Ahlsellbutik i Partille

I Partille bygger Peab en ny butik för Ahlsell. Kungälvs Rörläggeri har rörentreprenaden som är värd cirka 1,5 miljoner kronor. Arbetet pågår från januari till september 2017. Byggherre är Gole Fastigheter. 

Partillebo renoverar Borgen i Paradiset. Fastigheten är ursprungligt byggd 1914 som bostad åt familjen Harbeck och utformades som en medeltida tysk borg. Kungälvs Rörläggeri har tillsammans med Kålltorps Bygg byggt sju lägenheter i huset. VS-entreprenaden är värd cirka 1,5 miljoner kronor. Arbetena avslutas i december 2016. Gunnar Karlsen Sverige har ventilationsentreprenaden.

I centrala Borås byggs Bäckängsgymnasiet om. Kungälvs Rörläggeri utför rörentreprenaden till ett värde av cirka 1,2 miljoner kronor. Arbetet pågår till augusti 2017. Beställare är Serneke. PQR Consult har projekterat systemhandlingar för VVS. Elektrokyl Energiteknik, som nyligen förvärvades av Ernströmgruppen, installerar ventilation samt styr och regler.

Ronald McDonald Hus byggs till

Ronald McDonald Hus i Göteborg byggs till med 13 rum. Kungälvs Rörläggeri har VS-entreprenaden som pågår till juni 2017. Beställare är Kålltorps Bygg. 

”Detta är vi mycket stolta över att få delta i. Att få bidraga till att fler familjer som befinner sig i en mycket svår och jobbig situation i livet kan få tillgång till en plats där man kan hämta kraft och styrka tillsammans för att orka kämpa är viktigt för oss”, skriver Kungälvs Rörläggeri på sin webbplats och tillägger:

”Här är inget ordervärde viktigt utan här är omtanke och engagemang viktigast.”

Ramavtal med Fabege

Avslutningsvis har Kungälvs Rörläggeri tecknat ett ramavtal med Fabege för VVS-arbeten. Avtalet är femårigt och gäller från september 2016.