Logga in

Optimistisk prognos från KI

Publicerad
20 dec 2016, 11:07

Konjunkturinstitutet (KI) rapporterar om optimistiska tongångar från företag och hushåll som driver den svenska konjunkturen. 

Under hösten har förtroendet stigit hos näringsliv och hushåll i såväl Sverige som USA och euroområdet. Det bidrar till att högkonjunkturen i Sverige förstärks och att arbetslösheten minskar 2017–2018, skriver KI i sin senaste rapport om konjunkturläget. Fortsatt lågkonjunktur i Europa bidrar däremot till en relativt långsam löneutveckling och att svensk inflation når 2 procent först 2020. Riksbanken avvaktar därför med att höja reporäntan till tredje kvartalet 2018, tror KI.

KI konstaterar också att den ekonomiska tillväxten i Europa och USA har varit jämförelsevis stark under hösten. Flera förtroendemätningar har, liksom i Sverige, stigit över sina historiska medelvärden. Det talar för att den globala konjunkturen fortsätter att förstärkas den närmaste tiden, tillägger KI.

Trots det går den ekonomiska återhämtningen i Europa trögt. Trögheten bidrar till att inflationen ligger kvar under inflationsmålet de närmaste åren och att den europeiska centralbankens lågräntepolitik ligger fast. I USA har den amerikanska centralbanken däremot påbörjat en serie höjningar av styrräntan, uppger KI.

Läs mer konjunkturläget här.