Logga in

Energieffektivisering kan drabba inomhusmiljön

Publicerad
7 dec 2016, 13:13

Den 1 oktober i år införde regeringen ett särskilt stöd för renovering och energieffektivisering av hyresbostäder i områden med socioekonomiska utmaningar. Branschorganisationen Svensk Ventilation efterfrågar nu ett tydligare krav på god inomhusmiljö i stödet för att det inte ska leda till ökad ohälsa. 

I de aktuella områdena är förekomsten av astma och allergi, sjukdomar ofta orsakade av dålig inomhusmiljö, vanligare.

– Erfarenheter från 1970-talet visar att kampanjer och åtgärder med ensidigt energifokus kan slå tillbaka med försämrad hälsa och sjuka hus i form av mögel, fukt och ohälsosam inomhusmiljö. Energieffektivisering och god inomhusmiljö bör inte ställas mot varandra, Svensk Ventilations vd Britta Permats i ett pressmeddelande.

Renovering av ventilation kan ge stora energibesparingar samtidigt som det förbättrar inomhusluften och hälsan hos de boende, framhåller hon.

– Bostadsministern Peter Eriksson bör nu införa ett tydligare krav på god inomhusmiljö i stödet och ta chansen att nå både energieffektiviseringsmålet och förbättra hälsan för hyresgäster i miljonprogrammen, fortsätter Britta Permats.

Svensk Ventilation har i en rapport som släpps i dag tillfrågat närmare 100 fastighetsägare och -förvaltare i miljonprogramsområden om hur de arbetar för att minska energianvändningen i deras fastighetsbestånd. Rapporten visar att:

  • Under de senaste fem åren har enbart fyra av tio kartlagt och identifierat vilka åtgärder som behöver vidtas för att sänka energianvändningen i hela fastighetsbeståndet.
  • Av de identifierade energibesparande åtgärderna har närmare fyra av tio fastighetsägare genomfört mindre än en fjärdedel. De samlade behoven är stora.
  • Fyra av tio anger att svårigheter med finansieringen är anledningen till att identifierade åtgärder inte har genomförts. En majoritet bedömer även att de sannolikt kommer att söka stödet för renoveringar.

Läs hela rapporten ”Redo att växla upp” här>>