Logga in

Egen badrumsrenovering orsakade vattenläcka

Publicerad
22 dec 2016, 08:20

En hyresgäst som utan hyresvärdens kännedom låtit renovera badrummet och orsakat en vattenläcka blir av med hyresrätten i centrala Göteborg. Det slår Svea Hovrätt fast i en dom.

När det började droppa från taket slog lokalhyresgästen larm till den privata hyresvärden i Göteborg. Det visade sig att vattenläckan kom från en hyresgäst högre upp i huset. Enligt hyresvärden orsakades vattenläckan av en radiator som tagits bort utan att huvudkranen slagits av vid badrumsrenoveringen. Hyresvärden menar också att renovering av både badrum och kök skett utan hyresvärdens tillåtelse.

”Åtgärderna i bland annat badrummet har varit omfattande och av slag som kan vara förenade med risker att skada huset eller förorsaka olägenheter för andra hyresgäster. Det har även uppstått ett vattenläckage. Åtgärderna faller utanför vad hyresgästen haft rätt att göra utan hyresvärdens godkännande” skriver Svea Hovrätt i sitt domskäl.

Byggfirman som hyresgästen anlitat har rivit ut det ursprungliga kaklet, bilat upp golvet, bytt ut golvbrunnen och lagt på ett nytt tät- och ytskikt på väggar och golv. Men samtidigt orsakat en vattenläcka.

Hyresgästen hävdar att arbetena utfördes av fackmän som följt de riktlinjer som gäller för våtutrymmen och att ingen radiator tagits bort från badrummet.

”Det var ett gammalt rostigt rör som stack upp bakom toalettstolen. Röret fyllde ingen funktion och kapades därför på sätt som är brukligt. Det var en olyckshändelse att några liter vatten som stod kvar i röret läckte ut”, menar hyresgästen.

”Åtgärderna har varit omfattande och av slag som kan vara förenade med risker att skada huset eller förorsaka olägenheter för andra hyresgäster. I det aktuella fallet har också ett vattenläckage ostridigt uppstått i samband med badrumsrenoveringen, som åtminstone föranlett att flera utrymmen i huset har måst avfuktas”, menar Svea Hovrätt som därmed river upp det tidigare friande beslutet från Hyresnämnden i Göteborg.