Logga in

Därför kostade VVS-felet en halv miljon kronor

Publicerad
26 nov 2019, 10:19

En felinstallerad golvbrunn blev en dyr affär för säljaren av en bostadsrätt i Stockholm. ”Golvbrunnen är en av de vanligaste anmärkningarna vid slutbesiktningen”, säger Mathias Eriksson, besiktningsman på BKS Konsulter.

Våren 2017 köpte ett par en bostadsrätt på 74 kvadratmeter i Stockholms innerstad för sju miljoner kronor. I prospektet beskrevs bostadsrättens badrum som stilfullt och lyxigt, men redan dagen efter inflyttningen upptäckte köparna att något var fel.

”Jag har aldrig sett något liknande”

”Det bubblade kraftigt i anslutning till golvbrunnen”, berättade makarna senare för Stockholms tingsrätt. De hade redan vid visningen försökt lyfta bort golvbrunnens galler för att kontrollera städningen, men det gick inte. Gallret satt fast.

Mathias Eriksson, BKS Konsulter

Paret anlitade Mathias Eriksson, besiktningsman på BKS Konsulter, för en besiktning av badrummet.

– Det var både golvbrunnen och tätskiktsanslutningen mot golvbrunnen som var felaktiga, konstaterar Mathias Eriksson och tillägger:

– Golvbrunnar felinstalleras i hög utsträckning för att hantverkaren inte har rätt kunskap och inte tar del av medföljande monteringsanvisningar. Eftersom alltför få arbeten besiktigas kan samma fel utföras massvis av gånger innan det uppmärksammas.

Han hänvisar till en rapport från Folksam, som visar att var fjärde svensk golvbrunn är felmonterad, och att skadekostnaden för de fuktskador som uppstår på grund av golvbrunnar uppgår till flera hundra miljoner kronor årligen. 

Vid besiktningen konstaterade Mathias Eriksson flera fel, som också innebar en risk för fuktrelaterade skador.

”De sämsta installationer jag sett, farliga för människor och egendom”

Dessutom konstaterade han att säljaren måste haft kännedom om bristerna i badrummet, åtminstone i de fall när golvet släppt från sitt underlag och att vatten kom upp från golvbrunnen.

Följande fel noterades bland annat i badrummet:

  • Golvbrunnsmanschett var felaktigt skuren.
  • Klämring var inte fixerad i sätet.
  • Golvunderlag (golvspackel) var inte korrekt utfört mot golvbrunnsfläns.
  • Golvbrunnen var försänkt.

Paret stämde säljaren inför tingsrätten, men säljaren förnekade all kännedom om felen och menade att paret köpt bostadsrätten i befintligt skick.

Rätten slog fast att golvbrunnsinstallationen avvek från de byggnormer som gällde när golvbrunnen installerades, att bristerna var så allvarliga att badrummet behövde byggas om helt för att undvika framtida fuktskador.

Golvbrunnen sattes igen vid badrumsrenoveringen

Tingsrätten menade dock att köparna inte uppfyllt sin undersökningsplikt och därför skulle de ersätta säljarens rättegångskostnader på närmare 300 000 kronor.

Paret överklagade till Svea hovrätt som hade en annan syn på undersökningsplikten. Hovrätten fastslog att den felaktigt installerade golvbrunnen inte hade varit upptäckbar för en normalkunnig köpare även om brunnsgallret hade lyfts bort.

Inte heller kan det, enligt hovrätten, krävas att en lekman med blotta ögat ska kunna se att golvet invid brunnen sviktade med en till två millimeter.

Hovrätten ansåg därför att inte heller detta hade gett köparna anledning att göra en utökad undersökning av badrummet.

Köparna hade därmed inte brustit i sin undersökning av badrummet, enligt hovrätten.

Svea hovrätt dömde säljaren att ersätta paret med drygt 112 000 kronor i prisavdrag samt rättegångskostnader på närmare 390 000 kronor, totalt nästan en halv miljon kronor.