Logga in

Därför fick stambytet göras om

Publicerad
21 sep 2018, 09:00

Felplacerade avlopp och bakfall är några exempel på fel vid ett stambyte hos en bostadsrättsförening i Helsingborg. Entreprenör och underentreprenör möttes i rätten.

Installationsföretaget Climat80 Entreprenad AB i Malmö fick för drygt två år sen uppdraget att byta stammar i 1950-talshusen hos den aktuella bostadsrättsföreningen i Helsingborg.

Läs mer: Renoveringen sabbade tätskiktet

Våren 2017 anlitades underentreprenören Spetskompetens Europa AB, ett bemanningsföretag med inriktning på VVS, för utförande av VVS-arbeten i samband med stambytet.

Men installationsarbetet utfördes bristfälligt, enligt Climat80 Entreprenad, som pekar på att avloppen placerades på fel plats och att badrummen fått bakfall.

Arbetet fick därför göras om, och Climat80 Entreprenad anlitade en ny underentreprenör Paras Bygg AB, för framför allt rivning och återställning av golv.

Climat80 Entreprenads kostnad för Paras Bygg har uppgått till närmare 130 000 kronor.

Till detta kommer material- och övriga kostnader på drygt 70 000 kronor.

Totalt krävs Spetskompetens Europa på närmare 190 000 kronor samt ersättning för rättegångskostnader.

Läs mer: Striden om stammarna

Men Spetskompetens Europa AB anser inte att man gjort något fel, tvärtom så menar företaget att arbetet utförts i enlighet med beställning och anvisningar från Climat80 Entreprenad.

”För det fall Spetskompetens installationsarbeten inte anses vara i enlighet gällande branschregler så beror det på Climat80:s anvisningar och arbetsledning, inte på brister i av Spetskompetens uthyrd personals kompetens. Spetskompetens är således inte ansvarig för åberopade fel”, hävdar företaget i rätten.

Spetskompetens Europa genstämmer Climat80 Entreprenad och kräver närmare 118 000 kronor för obetalda fakturor.

Läs mer: Det nya huset var fullt med fel

Climat80 Entreprenad bestrider fakturorna då det ”förelåg fel i de utförda arbetena”.

Slutligen gör parterna upp genom en förlikning i början av september i Helsingborgs tingsrätt.

Resultatet blir att Spetskompetens Europa ska betala 35 000 kronor till Climat80 Entreprenad. Parterna ska stå för sina egna rättegångskostnader.

Varken Climat80 Entreprenad eller Spetskompetens Europa vill kommentera fallet.

Domen har ännu inte vunnit laga kraft.