Logga in

Därför saknas Sandbäckens och Instalco på topplistan

Publicerad
9 nov 2016, 11:15

På analysföretagets Industrifaktas lista över landets 20 största installatörer saknas både Sandbäckens Rör och Instalco. Industrifakta förklarar nu varför.

Att inte Sandbäckens Rör och Instalco fanns med på topplistan, som presenterades nyligen, har väckt reaktioner hos läsare som undrar hur den satts ihop.

Magnus Johansson på Industrifakta förklarar att de utgår från bolagens SNI-kodning när de tar fram listan. SNI är en standard för svensk näringsgrensindelning.

För Sandbäckens del innebär det att de enskilda dotterbolagen blir för små för att komma med på listan. Moderbolaget Sandbäcken Utveckling redovisade 2015 en omsättning på cirka 650 miljoner kronor, vilket skulle gett en nionde plats på listan. Sandbäcken Utveckling har dock SNI-koden 71124, Teknisk konsultverksamhet inom energi-, miljö- och VVS-teknik, och kategoriseras därmed inte som ett installationsföretag av Industrifakta.

Av samma skäl kommer inte heller Instalco med på listan. Även Instalco Sverige har SNI-koden 71124, men också koden 74900, Övrig verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik.

De svenska Instalco-bolagen omsatte förra året cirka 1,6 miljarder kronor, vilket skulle inneburit en sjunde plats på topplistan.