Logga in

Så utvecklades orderläget för teknikkonsulterna

Publicerad
20 okt 2016, 10:26

Svenska Teknik & Designföretagen (STD-företagen) presenterar i dag sin konjunkturrapport Investeringssignalen med uppgifter om orderläge och lönsamhet. Det största problemet inom sektorn är kompetensbristen, nästan nio av tio företag behöver rekrytera.

Nya Investeringssignalen visar på ett allt starkare orderläge, ökade arvoden och god debiteringsgrad för arkitekt- samt teknik- och industrikonsultföretagen. Tillsammans bidrar de här faktorerna till en fortsatt förbättrad lönsamhet, konstaterar STD-företagen.

Orderläget på rekordnivåer

För teknikkonsulterna inom bygg, anläggning och installation ökade orderstocksindex igen i den här mätningen efter att ha backat i den förra. Index var 129 i september mot 127 i maj och 132 i januari. 

Den starka byggsektorn ger fullt upp för teknikkonsulterna. Parallellt med uppdrag avseende bostäder och övriga hus har de även en stor del av sina uppdrag från infrastruktur- och anläggningssektorerna.

57 procent av de medverkande teknikkonsultföretagen tror på en ökande orderingång under den kommande sexmånadersperioden. Inget företag tror på en försämring. Orderläget ligger på rekordnivåer och ändå tror fler än hälften av företagen på en fortsatt förbättring, påpekar STD-företagen.

Förbättrad prisbild

Prisbilden har förbättrats sedan i maj. Nära hälften av de medverkande teknikkonsultföretagen uppgav att de höjt sina genomsnittsarvoden, medan vart tionde sänkt sina arvoden. Med det goda orderläget och bristen på tillgänglig kompetens är det sannolikt att prisutvecklingen fortsätter att stärkas under den närmaste framtiden, bedömer STD-företagen. 

– Smolket i bägaren är kompetensbristen som skapar flaskhalsar och bromsar produktiviteten inom sektorn. Bristen på kompetens är akut och på väg att bli ett samhällsproblem. Mycket behöver göras, tillgången på arkitekter och ingenjörer måste öka, säger STD-företagens vd Magnus Höij i ett pressmeddelande.

Nästan nio av tio företag i den här undersökningen signalerade rekryteringsbehov. Långt ifrån alla kommer att kunna fylla sina vakanser.

Brister i högskoleutbildningen

Parallellt med bristen på kompetens finns det även brister i den kompetens som kommer från universiteten och högskolorna. Över hälften av företagen tycker inte att nyutexaminerade möter företagens behov fullt ut.

– Detta är inget gott betyg till svenskt utbildningssystem. Högskolorna behöver få bättre förståelse för näringslivets behov och arbetssätt. Bland övriga förslag som vi hoppas få gehör för är fler initiativ för att få in fler ingenjörer och arkitekter med utländsk examina snabbare på den svenska arbetsmarknaden, säger Magnus Höij.

I medlemsundersökningen medverkade 124 företag som tillsammans har drygt 25 000 medarbetare i Sverige.

– Detta motsvarar ungefär en tredjedel av branschens totalt antal anställda och ger därför en god indikation om den totala ingenjörs- och arkitektbranschen, säger David Cramér, marknadsanalytiker på STD-företagen.

Ladda ner hela rapporten här>>