LO:s låglönesatsning får kritik

Publicerad 20 okt 2016, 09:40

Nu är det klart att LO, till skillnad från förra året, samordnar sig inför avtalsrörelsen 2017. Men utspelet om satsningar på de grupper med lägst lön får kritik från arbetsgivarhåll. Installatörsföretagens förhandlingschef, Åsa Kjellberg Kahn, bedömer att trösklarna in på arbetsmarknaden höjs ytterligare.

LO-förbunden har nu kommit överens om att driva på för en satsning på de med lägst löner. Det betyder att de som tjänar under 24 000 kronor per månad får sin lönehöjning i kronor, medan de som tjänar över får den i procent. Det skulle beröra varannan kvinnlig LO-medlem.

– Ungefär 600 000 av våra medlemmar tjänar under 24 000 kronor därför träffar den här låglönesatsningen många. Kan vi ge dem med lägst löner lite snabbare löneökningar så kommer kvinnor att kunna gå ikapp på sikt, sa Karl-Petter Thorwaldsson, LO:s ordförande, till SVT/Rapport i går.

I samma nyhetsinslag konstaterade Peter Jeppsson, vice vd på Svenskt Näringsliv, att Sverige redan har världens högsta ingångslöner och att om de höjs ytterligare så kommer det att kosta jobb:

– Höjer man prislappen på alla de människor som behöver komma in på arbetsmarknaden så kommer de inte in.

Installatörsföretagens förhandlingschef Åsa Kjellberg Kahn är positiv till beskedet om LO-samordningen eftersom det betyder att kostnadsökningarna kommer att ligga inom ramen för vad den konkurrensutsatta industrin anser rimligt. Hon påminner om konsekvenserna av den spruckna samordningen förra året då några av facken inom 6F startade kostsamma konflikter där de länge drev krav på större löneökningar än övriga grupper på arbetsmarknaden. Men satsningen på de lägsta lönerna uppskattas inte på samma sätt:

– Svensk arbetsmarknad möter stora utmaningar och en av de största för närvarande är att bereda arbetstillfällen till människor som står långt ifrån arbetsmarknaden. Den låglönesatsning som LO kommit överens om kan tyvärr skapa onödiga trösklar, säger hon i ett pressmeddelande.

Även Sveriges Byggindustrier applåderar LO-samordningen, men invänder också mot låglönesatsningen.

– Tyvärr innebär en bred låglönesatsning högre trösklar in på arbetsmarknaden för de som i dag står utanför. En av de största utmaningarna är just att sänka trösklarna in, inte minst för nyanlända, säger Mats Åkerlind, förhandlingschef på Sveriges Byggindustrier, i en kommentar.

Läs mer om LOS:s gemensamma avtalskrav här.