Bostadsbyggandet mot rekordnivåer

Publicerad 19 okt 2016, 13:52

Bostadsinvesteringarna ökar kraftigt enligt en ny konjunkturprognos från Sveriges Byggindustrier (BI). Byggandet av flerbostadshus blir i nivå med miljonprogrammets dagar.

I Sverige bromsar den ekonomiska tillväxten in, men byggandet att flerbostadshus ser till att byggindustrin går starkt, konstaterar BI. Uppgången på byggmarknaden är fortsatt bred och även såväl lokal- som anläggningsinvesteringarna ökar.

Världsekonomin fortsätter att hanka sig fram under 2017,vilket påverkar Sveriges utrikeshandel negativt. BNP-utvecklingen bromsar därmed in när de senaste årens starka motor, hushållen, tappar fart. I linje med detta toppar bostadsbyggandet i år, men blir trots allt den främsta tillväxtmotorn för byggindustrin även nästa år.

– Det är en extrem högkonjunktur inom bygg och det är framför allt bostadsbyggandet som driver utvecklingen. Med runt 62 000 påbörjade bostäder i år är vi tillbaka på de nivåer som gällde i början på 1970-talet, sa Johan Deremar, nationalekonom på BI under ett seminarium i Stockholm i morse då prognosen presenterades.

Enligt BI ökar bostadsinvesteringarna i år med 15 procent, men 2017 blir ökningen 6 procent. En något svagare efterfrågan på ägda bostäder dämpar bostadsbyggandet nästa år.

Investeringarna i lokaler ökar i år med 2 procent och 2017 med 5 procent enligt BI:s prognos.

Byggandet starkt i flera universitetsstäder

Uppgången i byggandet är relativt väl utspridd över landet. Alla län uppvisar i varierande grad en positiv investeringstillväxt under prognosperioden 2016–2017. Den kraftigaste uppgången noteras i Östergötlands, Örebro och Uppsala län medan Dalarnas och Norrbottens län får den svagaste utvecklingen under prognosperioden.

Av storstadsregionerna är det Stockholm och Göteborg som går väldigt bra. De har en fördel av att det är där de flesta stora infrastrukturprojekt just nu byggs i Sverige.

Men allt är inte ljust inom bygg. BI:s statistik visar att ombyggnad och renovering i småhus gick tillbaka med hela 16 procent andra kvartalet i år. Johan Deremar menar att det är ett resultat av det försämrade ROT-avdraget.

När det gäller den svenska konjunkturen i stort varnade han för att en orolig omvärld kan komma att påverka. Det råder framför allt en stor politisk osäkerhet där han bland annat nämnde Brexit och risken för ett försvagat EU samt det förestående presidentvalet i USA.

– Ett problem är också att tillväxten i globalt och framför allt i Västeuropa inte riktigt lyft, utan att man har fastnat i en ”lågtillväxtfälla”, sa Johan Deremar.

Ladda ner hela konjunkturprognosen här>>